Penser Access: BTS Group - Rekordkvartal efter rekordkvartal efter…

BTS redovisar sitt bästa kvartal någonsin vilket därmed utgör bolagets åttonde rekordkvartal i rad sett till nettoomsättning och resultat före skatt. Intäkterna för kvartalet uppgick till SEKm 427 (332), vilket var drygt 9% över våra estimat. Under kvartalet har BTS levererat en god balans mellan organisk och förvärvstillväxt, där den totala valutarensade tillväxten uppgick till 29%. EBITA-marginalen landade på starka 15%, vilket är i linje med bolagets långsiktiga mål. BTS väljer även att justera upp utsikterna för 2018 och bedömer nu att resultatet före skatt blir väsentligt bättre än föregående år. Vi ser en fortsatt medelhög potential i aktien, till en låg risk.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/rekordkvartal-efter-rekordkvartal-efter/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se 

Om oss

BTS Group AB är ett internationellt konsult- och utbildningsföretag inom affärsmannaskap. BTS stödjer företag att genomföra förändringar och resultatförbättringar med hjälp av datorbaserade skräddarsydda simuleringsmodeller.

Prenumerera