• news.cision.com/
  • Bublar Group AB (publ)/
  • Bublar Group AB (publ) beslutar att ansöka om listning på Nasdaq First North Growth Market och avser samtidigt att förstärka bolagets likviditet genom riktad nyemission

Bublar Group AB (publ) beslutar att ansöka om listning på Nasdaq First North Growth Market och avser samtidigt att förstärka bolagets likviditet genom riktad nyemission

Report this content

Styrelsen i Bublar Group AB (publ) har idag fattat beslut att ansöka om listning av bolagets aktier vid Nasdaq First North Growth Market. En komplett ansökan beräknas kunna presenteras för Nasdaq under de närmaste veckorna. 

Styrelsen meddelar även avsikten att, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 11 april 2019, genomföra en riktad nyemission till svenska investerare i syfte att förstärka bolagets likviditet. Emissionen kommer att erbjudas till institutioner inriktade mot småbolag samt andra professionella investerare. Bublar har därvid givit G&W Fondkommission i uppdrag att sondera förutsättningarna för en riktad nyemission om ca 35 Mkr. Emissionens utfall, prissättning och tilldelning förväntas kunna offentliggöras så snart emissionsbeloppet har uppnåtts, dock senast innan handeln på den nuvarande marknadsplatsen NGM Nordic MTF öppnar kl 09:00 den 28 oktober 2019.

Bublar Group har under året ytterligare stärkt sin position genom förvärvet av det finska Augmented Reality bolaget Sayduck. Genom förvärvet har Bublar fått tillgång till en SaaS-plattform för produktvisualisering i 3D och AR. Vidare har Bublars dotterbolag Vobling under det senaste året vunnit globalt ramavtal med Scania samt ordrar från bl a SAAB, SJ och norska Vy inom Virtual Reality-simulering. Samtidigt har bolaget stärkt förutsättningarna för en bred lansering under 2020 av mobilspelet Hello Kitty AR Kawaii World genom en utökad licens för 46 länder i Asien och Sydamerika. I det platsbaserade AR-mobilspelet har byggnader, vägar och parker omvandlats till en fantasivärld för Hello Kitty och hennes vänner, baserat på Google Maps Platform integrerat med Bublar Groups teknik.

För mer information kontakta:

Maria A Grimaldi, VD: maria.grimaldi@bublar.com, mobil: 0708 28 38 34 eller Anders Lindell, CFO: anders.lindell@bublar.com, mobil: 0708 41 83 14.

Bolagets mentor är G&W Fondkommission, Telefon: 08-503 000 50.

VIKTIG INFORMATION

Denna information är sådan information som Bublar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2019 kl. 18.15 CET.

Om Bublar Group AB (publ)

Bublar Group (www.bublar.com) är det ledande nordiska noterade bolaget inom Augmented Reality (AR) och Virtual Reality (VR). Koncernen utvecklar spel och visualiseringslösningar för konsument- och företagsmarknaden baserat på den senaste tekniken och egen plattform. Spelutvecklingen drivs i dotterbolaget Virtual Brains AB och produkt- och tjänsteutveckling mot företagsmarknaden i dotterbolagen Vobling AB (www.vobling.com) och Sayduck Oy (sayduck.com). Bublar Group är noterat på NGM Nordic MTF (NGM: BUBL MTF, ISIN: SE0010270793). 

Bolagets mentor är G&W Fondkommission, Telefon: 08-503 000 50.

Kontakt: Bublar Group AB (publ), Kungstensgatan 18, 113 57 Stockholm, Telefon: 08-559 251 20, www.bublar.com

Taggar:

Dokument & länkar