Bublar Group AB (publ), delårsrapport januari-mars 2019

Report this content

Bublar Groups delårsrapport finns tillgänglig i sin helhet på bolagets webbplats, www.bublar.com och som bilagt dokument.

JANUARI - MARS 2019

  • Nettoomsättningen för koncernen ökade med 50% från kvartal 4 2018 och 1 516% till 4 687 TSEK (290 TSEK) jämfört med kvartal 1 föregående år. Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) blev -6 022 TSEK (-4 647 TSEK), och kan jämföras med –6 892 TSEK från kvartal 4 2018.

  • Intäktsökningen från föregående kvartal beror framförallt på att kundprojekten växer i omfattning och att kunderna väljer att engagera dotterbolaget Vobling i fler projekt. Voblings omsättning uppgick till 4 680 TSEK och nådde ett resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) om 1 360 TSEK, vilket innebar en förbättrad EBITDA-marginal på 29% jämfört med 21% under kvartal 4.

  • Koncernens rörelseresultat (EBIT) uppgick till -9 231 TSEK (-5 336 TSEK), jämfört mot föregående kvartals -9 679 TSEK, och inkluderar icke kassapåverkande poster med 3 209 TSEK som utgörs huvudsakligen av goodwillavskrivningar på Vobling. Resultatet per aktie blev -0,22 kr (-0,10 kr).

  • Koncernens kassa uppgick till 16 050 TSEK (14 484 TSEK) vid periodens slut.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Maria A. Grimaldi, tidigare styrelseledamot i Bublar och med gedigen erfarenhet från dataspel- och teknikrelaterade branscher, har utsetts till ny VD.

  • Återkopplingen och nyckeltalen från testperioden av mobilspelet Otherworld Heroes är mycket positiva. Genomsnittlig daglig speltid under den stängda beta-testperioden överstiger 21 minuter, vilket är mer än ”top-in-class” värden för spelkategorierna rollspel och äventyr från 2018 om 17 respektive 14 minuter. Värdena för retention speglar jämförelsen i speltid. Nästan 3 000 spelare har deltagit. Sverige utgör största andel med ca 24%, följt av Spanien, USA och Tyskland.     

 

KOMMENTARER FRÅN VD MARIA A. GRIMALDI

MARKNADEN TAR FART, VOBLING ÖKAR OMSÄTTNINGEN

På bolagsstämman 11 april presenterade vi resultatet av vårt strategiarbete som genomförts under första kvartalet. Externa prognoser pekar på en exceptionell tillväxt för XR-branschen och samtliga amerikanska teknologijättar storsatsar på tekniken. Microsofts VD Satya Nadella kallar Augmented Reality för ”the ultimate computer”. Tim Cook från Apple ser Augmented Reality som en lika stor förändringsidé som den smarta telefonen. Fler storföretag börjar förstå potentialen med att ändra i sina processer med hjälp av tekniken, konsumenterna börjar använda AR i sina inköpsbeteenden och i spelbranschen är mobilen största plattform. Vi är rätt positionerade.

Voblings försäljning mot företag har ökat med 50% jämfört med det avslutande kvartalet förra året, drivet av att affärerna blir större per kund. Här gynnas vi av våra etablerade kundrelationer med stora företag som har resurser att kontinuerligt investera i produktivitetsförbättringar. Vobling har bland annat fått ett nytt större uppdrag av en global befintlig kund där vi nu tar en tidigare utvecklad ”proof of concept-applikation” mot att skapa en mer fullskalig produkt. Målet är att produkten ska effektivisera interna arbets- och beslutsprocesser genom en plattformsagnostisk lösning som kommer att distribueras i VR, AR och på 2D-skärmar. 

Utvecklingen mot egna licensprodukter har börjat skörda frukt, om än i liten skala. Air France AR World, applikationen som vi har utvecklat tillsammans med Havas Worldwide på uppdrag av Air France, lanseras på flera marknader med licensbaserad affärsmodell.

Vi har börjat generera intäkter i Sydostasien. Malaysiska CIMB Bank, en av Asiens största banker, vars filippinska dotterbolag är en ny intressant kund under kvartalet visar att vår verksamhet i Manila kan bli ett brohuvud till affärer och relationer i regionen. En asiatisk närvaro är värdefull speciellt med tanke på spelprojektet baserat på japanska Sanrios karaktärer.

SPELUTVECKLINGEN I VIRTUAL BRAINS

Vår spelstudio Virtual Brains utvecklar nu det platsbaserade mobilspelet Hello Kitty AR - Kawaii World för en första testversion efter sommaren. Därefter samlas all feedback för analys och vidare utveckling inför lansering. Vi har under utvecklingsperioden säkerställt att vi har tillgång till några av Europas mest meriterade spelutvecklare i processen vilket har stärkt vår produktionskapacitet under kvartalet. Hello Kittys fans är en dedikerad och lojal grupp som spänner över hela världen. Vi har nu möjlighet att skapa en helt ny spelupplevelse för dem genom kombinationen av vår unika teknik och spelutvecklarkompetens. 

I april startade testperioden av vårt spel Otherworld Heroes. Nyckeltalen från den stängda beta-fasen ger en fantastisk energiinjektion i studion. Speltid och s.k. retention jämfört mot rollspels- och äventyrsgenren är mycket bra. Den positiva responsen från de engagerade fansen från testperioden tar vi på stort allvar med oss i slutfasen av utvecklingen. Kommentarerna stärker vår egen entusiasm över spelets engagerande funktioner.

Spelet Glowing Gloves, där vi nyttjar ARKits möjlighet att fånga rörelser via mobilkameran och göra den funktionen som drivande i ett spel, har ännu inte genererat intäkter i takt med våra förväntningar. Apple uppmärksammade att Bublar använde deras AR teknologi på ett nytt sätt. Vår användning av ARKit där spelavataren påverkas av mobilens rörelser öppnar en ny form av mobilspel. Men tekniken är ännu ung. Vi har lagt en grund för rörelsestyrda mobilspel.  

Det har börjat spridas i spelbranschen om kapaciteten i spelmekaniken i vår kartbaserade plattform och den kommersiella potentialen den bär med sig till nya spelidéer. Sedan början av året har vi kontaktats av flera aktörer med intressanta projekt där vi ser ytterligare potential för våra strategiska verksamhetsområden i studion. Vi utvärderar kontrollerat såväl propåer om nya spelidéer som projekt med samarbetspartners i de existerande spelen.

EXPANSION I FOKUS

Vi vill fortsätta växa med våra kunders ökande insikt om produktivitetsvinster med XR tekniken. Företagen tänker nu i större skala. SJ är ett utmärkt exempel. Marknaden utvecklas i symbios med teknikföretagen och här är våra samarbeten med Tobii och HTC fina exempel. Projektet för Air France med Havas är ett samarbete som har lett till en produkt med egen intäktsförmåga, och är en inspiration till hur eventuella partnerskap och samarbeten kan struktureras i framtiden. 

Våra kollegor i branschen har med sina mobilspel banat vägen för ett repetitivt beteende hos konsumenterna. Spelen får därigenom en lång livslängd och på det följer en stor monetiseringspotential. Även om det finns många mobilspel generellt så är konkurrensen om konsumenterna i vårt segment ”real-world games” begränsad. Alla känner till Niantic Labs succé Pokémon GO. Utanför spelbranschen kanske man däremot inte vet att spelet genererade nästan 650 m SEK i intäkter bara under april i år. Det är ett enormt styrketecken med tanke på att spelet lanserades för tre år sedan. Även Jurassic World Alive, lanserat i maj 2018 av Ludia, har varit en stor framgång. Kombinationen av vår förmåga, responsen på Otherworld Heroes och värdet i varumärket Hello Kitty gör att vi har stor tillförsikt till att spelen kommer hitta en stor publik.

Jag vill öka vår kraft att tillvarata våra produkters kommersiella möjligheter på den globala marknaden. Därför skall vi öka takten genom ytterligare resurser för att möta marknadens efterfrågan av våra kompetensområden och de produkter vi utvecklar. 

VD MARIA A. GRIMALDI

 

VIKTIG INFORMATION

Denna information är sådan information som Bublar Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 maj 2019 kl. 08.30 CET.

Om Bublar Group AB (publ)

Bublar Group (www.bublar.com) är det ledande nordiska noterade bolaget inom Augmented Reality (AR) och Virtual Reality (VR). Koncernen utvecklar spel och upplevelser för konsument- och företagsmarknaden baserat på den senaste tekniken. Spelutvecklingen drivs i dotterbolaget Virtual Brains AB och produkt- och tjänsteutveckling mot företagsmarknaden i dotterbolaget Vobling AB (www.vobling.com) som förvärvades i oktober 2018. Bublar Group är noterat på NGM Nordic MTF (NGM: BUBL MTF, ISIN: SE0010270793). 

Bolagets mentor är G&W Fondkommission, Telefon: 08-503 000 50.

KONTAKT

För eventuella frågor kring delårsrapporten vänligen kontakta:

Maria A. Grimaldi, VD, 0708–283834, alternativt Anders Lindell, CFO, 0708–418314

Bublar Group AB (publ), Kungstensgatan 18, 113 57 Stockholm

Telefon: 08-559 251 20

Hemsida: www.bublar.com, E-post: investorrelations@bublar.com

Taggar: