Bublar Group förvärvar Goodbye Kansas - villkoren för affären uppfyllda

Report this content

Styrelsen i Bublar Group AB (publ) har beslutat att genomföra förvärvet av Goodbye Kansas. Villkoren för affären är uppfyllda då ägare till över 90 procent av aktierna i Goodbye Kansas Holding AB samt fordringsägarna i bolaget har accepterat erbjudandet. I och med detta slutförs också den redan kommunicerade riktade nyemissionen.
 

- Jag kan med glädje konstatera att vi nu är en av de större spelarna inom XR- teknologi och visualisering. Vi fortsätter nu vår tillväxtstrategi genom att vidareutveckla våra produkter och lösningar till en starkt växande marknad,, säger Maria Grimaldi, VD och koncernchef Bublar Group. 

Goodbye Kansas har ett starkt renommé och har de ledande internationella bolagen inom film, spel och streaming som kunder. Affären ger möjlighet att skapa en världsledande aktör inom XR-teknologi och visualisering.

Bublars styrelse har beslutat att förlänga acceptfristen till den 27 maj för att ge återstående aktieägare möjlighet att acceptera erbjudandet.

Affären genomförs som en apportemission där Goodbye Kansas aktieägare och fordringsägare erbjuds 16,4 miljoner aktier i Bublar i fast köpeskilling och upp till två resultatbaserade tilläggsköpeskillingar i form av maximalt 33,9 miljoner aktier under 2020 och 2021. I tillägg till apportemission har även en riktad nyemission i Bublar Group genomförts om cirka 50 Mkr där merparten ska tillföras som rörelsekapital för Goodbye Kansas. Mer information finns på Bublars hemsida Presentation erbjudande förvärv av Goodbye Kansas

 

Villkor för genomförandet
Transaktionen var villkorad av att Bublar erhåller över 90% av aktierna i Goodbye Kansas samt att minst 45 Mkr av Goodbye Kansas finansiella skulder på totalt ca 65 Mkr dessförinnan omvandlats till eget kapital i Goodbye Kansas. Transaktionen var vidare villkorad av att den riktade emissionen uppgår till motsvarande minst 45 Mkr.

 

För mer information kontakta:
Maria A Grimaldi, CEO Bublar Group, email: maria.grimaldi@bublar.com, 
Telefon:  070 828 38 34

 

Bublar Group
Bublar Group AB (publ) är nordens ledande noterade XR-teknologibolag specialiserat inom Augmented Reality (AR) och Virtual Reality (VR). Företaget erbjuder XR-lösningar inom E-commerce, Entertainment, Training och Manufacturing. I företaget ingår dotterbolagen Vobling, Sayduck och Virtual Brains. Bublar har huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

In essence, Bublar Group will change the game. We change how we Work, Shop and Play.

Bolaget har G&W Fondkommission som Certified Adviser, Kungsgatan 3, Stockholm,
email: ca@gwkapital.se
, tel. 08-503 000 50.

 

Bublar Group AB (publ)   Kungstensgatan 18, 113 57 Stockholm  Telefon +46 8 559 251 20 www.bublar.com

Taggar:

Media

Media