Emissionerna i samband med förvärv av Goodbye Kansas har registrerats

Report this content

Efter emissionerna uppgår antalet aktier till totalt 83 986 532 och aktiekapitalet till 2 399 168 SEK, baserat på ett kvotvärde om 0,0286 kr per aktie.

Samtliga delar i kontant- och apportemissionerna relaterat till förvärvet av Goodbye Kansas Holding har registrerats. Apportemissionen ökade antalet aktier med 16 211 532. Som tidigare meddelats har acceptans för 99,93% av fordringarna och 96,64% av aktierna nåtts.

Investerare i den riktade nyemissionen som annonserades den 29 april tecknade totalt till 12 861 859 aktier.
 

För mer information kontakta:
Ander Lindell, CFO Bublar Group,
email: anders.lindell@bublar.com, Telefon:  070 841 83 14

 

Bublar Group

Bublar Group AB (publ) är nordens ledande noterade XR-teknologibolag specialiserat inom Augmented Reality (AR) och Virtual Reality (VR). Företaget erbjuder XR-lösningar inom E-commerce, Entertainment, Training och Manufacturing. I företaget ingår dotterbolagen Vobling, Sayduck och Virtual Brains. Nyligen förvärvades Goodbye Kansas som skapar visuella upplevelser för Film/TV, spel och reklam och erbjuder tjänster inom bland annat VFX, Digital Humans och Motion Capture. Bublar har huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

In essence, Bublar Group will change the game. We change how we Work, Shop, and Play.

Bolaget har G&W Fondkommission som Certified Adviser, Kungsgatan 3, Stockholm,
email: ca@gwkapital.se
, tel. 08-503 000 50.

 

Bublar Group AB (publ)   Kungstensgatan 18, 113 57 Stockholm  Telefon +46 8 559 251 20 www.bublar.com