Styrelseledamot Per Anders Wärn utökar sitt innehav i Bublar Group med 812 264 aktier

Report this content

Per Anders Wärn har efter att ha övertagit en utestående fordran på Goodbye Kansas anslutit sig till erbjudandet från Bublar Group riktat till Goodbye Kansas fordringsägare. Genom att acceptera erbjudandet konverteras fordran till 812 264 aktier motsvarande en första fast köpeskilling. Wärn utökar sitt aktieinnehav till totalt 1 358 114 aktier. I och med detta nås acceptans för 99,93% av fordringarna utöver de redan rapporterade 96,64% av aktierna.
 

Wärn har samma rätt som övriga fordringsägare och aktieägare till ytterligare två tilläggsköpeskillingar beroende av resultatutfall i Goodbye Kansas. Wärn kommer att gå in som styrelseordförande i Goodbye Kansas.

Förvärvet av aktierna har idag rapporterats via Finansinspektionens portal (Insynsregistret) för transaktioner utförda av personer i ledande ställning. Fordran har förvärvats till värdet 5 343 836 kronor. Räknat på det värdet innebär det ett genomsnittspris per aktie om 6,58 kr. Priset ska ses i perspektivet av att Wärn har rätt till ytterligare aktier genom tilläggsköpeskilling utan vederlag villkorat av resultatet i Goodbye Kansas under 2020 enligt de villkor som presenterats i samband med erbjudandet till aktie- och fordringsägare i Goodbye Kansas den 29 april.

Genom övertagandet av fordran stärks likviditetssituationen i koncernen i och med att återbetalning av fordran inte behöver göras.
 

För mer information kontakta:
Maria A Grimaldi, Koncernchef och VD, Bublar Group,
email: maria.grimaldi@bublar.com,Telefon:  070 828 38 34

 

Om Goodbye Kansas
I Goodbye Kansas Holding ingår Goodbye Kansas Studios och Infinite Entertainment, med fler än 200 kreatörer i Stockholm, Uppsala, London, Hamburg och Los Angeles. Företaget skapar prisvinnande visuella upplevelser för Film/TV, spel och reklam och erbjuder tjänster och expertis inom Preproduction, VFX, FX, RealTime, Creatures & Character design, Digital Humans, Performance Capture, animation och produktion av speltrailers. Goodbye Kansas skapar, utvecklar och hanterar även egna TV & Filmprojekt, varumärken och IP:n. 

 

Bublar Group
Bublar Group AB (publ) är nordens ledande noterade XR-teknologibolag specialiserat inom Augmented Reality (AR) och Virtual Reality (VR). Företaget erbjuder XR-lösningar inom
E-commerce, Entertainment, Training och Manufacturing. I företaget ingår dotterbolagen Vobling, Sayduck och Virtual Brains. Bublar har huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

In essence, Bublar Group will change the game. We change how we Work, Shop and Play.

Bolaget har G&W Fondkommission som Certified Adviser, Kungsgatan 3, Stockholm,
email: ca@gwkapital.se
, tel. 08-503 000 50.

 

Bublar Group AB (publ)   Kungstensgatan 18, 113 57 Stockholm  Telefon +46 8 559 251 20 www.bublar.com