Årsredovisningen för året som slutar 30 juni 2021

Report this content

BuildData Group AB (publ) släpper årsredovisningen för året som slutar 30 juni 2021 på webbplatsen - se denna länk. Årsredovisningen bifogas som PDF på svenska.

För mer information vänligen kontakta:

Gustave Geisendorf, VD för BuildData Holding AB: gustave.geisendorf@builddata.se, +44 7760 760 777.

Om BuildData

BuildData Holding AB (publ) (moderbolaget) och dess dotterbolag (tillsammans “koncernen” eller “bolaget”) är ett molnbaserat programvaruföretag för bygghantering. Koncernens verksamhet bedrivs på Irland med verksamhet i Storbritannien, Australien och Mellanöstern.

BuildData är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Redeye AB är bolagets auktoriserade rådgivare (tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, www.redeye.se