Buildsmart introducerar korkisolering

Byggmaterialföretaget Buildsmart lanserar naturmaterialet kork som isolering, under namnet Smart Insulation. Korkisolering är särskilt avsett för de som vill bygga miljövänligt och samtidigt behöver goda isoleregenskaper över lång tid. I många delar av Europa är korken redan ett  ofta använt alternativ för isolering.

Kork är ett isoleringsmaterial som är väletablerat i stora delar av Europa sedan många år, men har endast används blygsamt på den svenska marknaden. Buildsmart börjar nu marknadsföra Smart Insulation, efter att ha sett ett intresse för mer miljövänliga isoleringsmaterial:
- När man bygger miljömässigt idag finns det ett starkt fokus på att isolera mycket. Tyvärr saknas ofta samma fokus när det gäller hur mycket energi som det krävs för att framställa isoleringsmaterialet. Att bryta ner sten eller mineral till ull tar naturligtvis stora energiresurser i anspråk. , säger Daniel Radomski, vd Buildsmart Group.

Korkisolering görs av barken från korkeken, som kan skördas vart sjunde till tionde år. Den kork som används som isolering är egentligen ett spillmaterial från tillverkningen av vinkorkar och andra korkprodukter.
- Dessutom kommer all energi som används när korkplattorna produceras från förbränning av kork, vilket gör att alla led är miljövänliga. Om man börjar med den stora positiva miljöeffekt som korkträdodlingarna skapar och sedan ser över hela livscykeln för materialet är kork oslagbart som isoleringsmaterial för grönt byggande, säger Daniel Radomski.

Buildsmart menar även att Smart Insulation är en produkt med bevisat lång hållbarhet och isoleringsförmåga
- Det som slutligen övertygade oss om att vi måste satsa på kork var när vi själva såg exempel på isolering som har suttit i hus sedan 1960-talet och som fortfarande har samma egenskaper och densitet som när den installerades. Det är inte många material som har den uthålligheten, säger Daniel Radomski.

För mer information, kontakta:
Daniel Radomski, vd Buildsmart Group, tel. 08-795 94 80, daniel.radomski@buildsmart.se
Michael Falk, Agera PR, tel. 073-397 46 55, michael.falk@agerapr.se

Om Buildsmart
Buildsmart är ett företag som säljer byggmaterial för grönt och hållbart byggande. För taket kan Buildsmart erbjuda ekologiska, gröna, vita och koldioxidätande tätskikt med garantier om lång hållbarhet. Företaget erbjuder dessutom ekologisk korkisolering och lösningar för att maximera insläppet av naturligt ljus.
Buildsmart har funnits sedan 1983 och hette fram till våren 2013 Eurotak. Företaget har 7 anställda och har sitt huvudkontor i Järfälla
Buildsmart är sedan 30 år svensk generalagent för tätskiktstillverkaren Derbigum, som tillverkar många av produkterna som företaget marknadsför. Produkterna installeras genom ett nätverk av samarbetspartners över hela landet.
www.buildsmart.se

Taggar:

Dokument & länkar