Bulten inviger ny produktionsanläggning i Taiwan

Report this content

Bulten har invigt en ny produktionsanläggning i Taipei, Taiwan genom sitt dotterbolag PSM Fasteners Taiwan Ltd. I och med etableringen av den nya anläggningen har Bulten stärkt sin position som internationell leverantör av fästelementslösningar samt skapat mycket goda förutsättningar för att hantera framtida tillväxt.

”Taiwan är ett centrum för fästelementstillverkning i Asien och världen med stort kunnande och närhet till nödvändig infrastruktur som maskin- och verktygstillverkare. Att ha en modern tillverkningsanläggning i Taiwan är betydelsefullt för Bulten och är ett viktigt steg för vår framtida tillväxt”, säger Anders Nyström, VD och koncernchef Bulten.

Flytten till den nya fabriken har gått helt enligt plan. Den nya anläggningen möjliggör en mer effektiv och hållbar drift samt utgör en bas för ytterligare expansion. Se mer information i pressmeddelande från den 4 augusti 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Nyström, VD och koncernchef, Bulten
tel: 031-734 59 00, e-post: corporatecommunications@bulten.com

Bulten Group är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund­specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 700 medarbetare i sexton länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.   

Prenumerera

Media

Media