Bulten meddelar leveransstart och uppstartskostnader för nyvunnet FSP kontrakt

Report this content

Bulten aviserade den 2 juli 2020 att bolaget har tecknat ett fullservicekontrakt (FSP) för leverans av fästelement till en europeisk fordonstillverkare till ett årligt värde om cirka 60 miljoner EUR vid full takt. Datum för leveransstart är nu fastställt till 24 juli 2020 och uppstartskostnader beräknas uppgå till cirka 1 miljon EUR.   

Som tidigare aviserats är kontraktet är ett övertagande av en befintlig FSP lösning till två monteringsanläggningar och det årliga värdet uppgår till cirka 60 miljoner EUR vid full takt och sträcker sig över fem år. Leveransstart är fastställt till 24 juli 2020 och uppstartskostnader förväntas uppgå till cirka 1 miljon EUR under de inledande kvartalen efter övertagandet av affären. Kontraktet kommer att förbättra utnyttjandet av ett antal tillverkningsanläggningar för Bulten och dess leverantörsbas, och kommer inte att kräva några större investeringar. Marginalförbättringar förväntas när det nya kontraktet är fullt implementerat och optimering har genomförts.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Nyström, VD och koncernchef, Bulten
tel: 031-734 59 00 alt. 070-520 5917, e-post: corporatecommunications@bulten.com

Denna information är sådan information som Bulten AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 7 juli 2020 kl.16:30.

Bulten Group är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund­specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 700 medarbetare i sexton länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.