Bulten samordnar sin verksamhet med PSM och flyttar till ny gemensam byggnad i Ohio, USA

Report this content

Bulten AB (publ) har fattat beslut om att samordna sin verksamhet i USA med nyförvärvade PSM International och att flytta de båda verksamheterna till nybyggd, gemensam byggnad i Ohio. Syftet är dels att kunna expandera på den lokala nordamerikanska marknaden, dels att uppnå samordningsvinster. Flytten påbörjas våren 2020 och planeras vara klar under hösten 2020.

Den nya fabriken kommer att vara belägen i Streetsboro i Ohio, mellan Bultens nuvarande anläggning i Hudson och PSMs i Youngstown, där Bulten har tecknat ett tolvårsavtal om cirka 1 miljon USD per år för hyra av lokalerna. Flytten startar under våren 2020 och beräknas vara klar under hösten samma år. Flytten innebär investeringar om cirka 1 miljon USD.

”Med denna flytt stärker vi vår position i USA samtidigt som vi uppnår samordningsvinster och säkerställer kapacitet att hantera framtida tillväxt”, säger Anders Nyström, VD och koncernchef för Bulten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Nyström, VD och koncernchef
Tel: 031-734 59 00, e-post: corporatecommunications@bulten.com

Denna information är sådan information som Bulten AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 mars, 2020 kl.20:40 CET.

Bulten AB (publ) är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund­specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 400 medarbetare i åtta länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.  

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar