Bulten stärker sin position i Asien och Nordamerika genom förvärv av PSM International

Report this content

Bulten har idag ingått ett avtal om att förvärva samtliga aktier i PSM International Holdings Limited ("PSM") ("Förvärvet”). Genom Förvärvet stärks Bultens position på den internationella marknaden för fästelement och ger en stark plattform för fortsatt tillväxt globalt. Köpeskillingen uppgår till 24,5 MUSD (230 MSEK) på kassa- och skuldfri bas.

PSM, grundat 1931, utvecklar, producerar och levererar fästelement till internationella marknader, främst inom fordonsindustrin. Bolaget har cirka 350 anställda, produktionsenheter i Kina, Taiwan och Storbritannien samt distributionscenter i 22 länder. Asien/Stillahavsområdet är den största marknaden och utgör cirka 50 procent av PSMs försäljning, följt av USA som utgör cirka 30 procent. I PSMs kundbas återfinns flertalet stora och välkända varumärken inom bland annat fordons-, konsumentelektronik och vitvaruindustrin. Under tolvmånadersperioden fram till och med augusti 2019 uppgick PSMs försäljning till cirka 42 MUSD (395 MSEK) med en normaliserad EBITDA-marginal om cirka 14 procent.

”PSM har ett starkt varumärke som innovativ leverantör av fästelement och jag är mycket glad över att kunna tillkännage detta strategiskt viktiga förvärv. Våra verksamheter kompletterar varandra väl och förvärvet innebär att vi kommer att bredda Bultens kundbas på våra tillväxtmarknader i Asien och Nordamerika samt stärka vår produktionskapacitet och vårt produkterbjudande. Dessutom förbättras PSMs tillväxtmöjligheter i Europa genom Bultens starka ställning på denna marknad. Förvärvet är en milstolpe i Bultens utveckling och jag ser fram emot att välkomna PSM till  Bulten-gruppen”, säger Anders Nyström, VD och koncernchef för Bulten.

Köpeskillingen uppgår till 24,5 MUSD (230 MSEK) på kassa- och skuldfri bas och finansieras genom en säljarkredit om 8,5 MUSD (80 MSEK), en överlåtelse av 1 000 000 egna aktier i Bulten om 8,5 MUSD (80 MSEK) baserat på ett estimerat aktievärde om 80 SEK/aktie samt en kontant betalning om 7,5 MUSD (71 MSEK) som ryms inom befintligt finansieringsavtal. Överlåtelsen av egna aktier till nuvarande ägare av PSM, EQT Greater China II, innefattar en lock-up om 12 månader. Efter överlåtelsen kommer Bulten ha kvar 52 215 egna aktier. Genomförandet av förvärvet är villkorat av vissa åtgärder som säljaren ska vidta och Förvärvet förväntas slutföras under första kvartalet 2020. Bultenens transaktionskostnader i förhållande till förvärvet uppskattas till 12 MSEK.

Bulten ser potential för samordningsvinster inom ett antal nyckelområden och transaktionen förväntas bidra positivt till Bultens utveckling och resultat samt en betydande förbättring av resultat per aktie under 2020 och framåt.

Handelsbanken Capital Markets, PwC och Setterwalls agerar rådgivare till Bulten i samband med Förvärvet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Nyström, VD och koncernchef, Bulten
tel: + 46 (0)70-520 59 17, e-post: corporatecommunications@bulten.com

Denna information är sådan information som Bulten AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2019 kl.15:40 CET.

Bulten AB (publ) är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund­specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 400 medarbetare i åtta länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.