Bulten startar bygget av ny produktionsanläggning i Polen

Report this content

Som tidigare meddelats, ämnar Bulten investera i en ny produktionsanläggning i Radziechowy-Wieprz i Polen. På grund av pandemisituationen i april 2020 avbröts denna investering. Bultens styrelse har nu fattat beslut om att starta projektet med omedelbar verkan. Bygget av den nya anläggningen inleds med en invigningsceremoni i maj 2021 och under första halvåret av 2023 förväntas produktionen starta. Den huvudsakliga verksamheten i anläggningen kommer att vara ytbehandling.

”Jag är mycket glad för att vi äntligen startar bygget av vår nya anläggning i Polen. Med den här nya enheten kommer Bulten att ha en toppmodern ytbehandlingsprocess, både vad gäller effektivitet, kvalitet och hållbarhet ”, säger Anders Nyström, VD och koncernchef för Bulten.

Den nya fabriken ligger i Radziechowy-Wieprz, nära Bultens befintliga anläggningar i Bielsko-Biala och Wilkowice. Den totala investeringen, inklusive mark, byggnad och produktionsutrustning, uppgår till cirka 31 miljoner euro, varav cirka 3,5 miljoner euro ingår för den redan köpta marken. Investeringen ligger inom det befintliga kreditavtalet.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Nyström, President and CEO, Bulten
tel: 031-734 59 00, e-post: corporatecommunications@bulten.com

Bulten Group är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kundspecifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 600 medarbetare i sexton länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.