• news.cision.com/
  • Bulten AB/
  • Bulten startar ett omstruktureringsprogram, planerar att minska personalstyrkan med cirka 50 personer i sin tyska enhet

Bulten startar ett omstruktureringsprogram, planerar att minska personalstyrkan med cirka 50 personer i sin tyska enhet

Report this content

Bulten startar ett omstruktureringsprogram i sin tyska enhet i syfte att effektivisera samt för att anpassa den till nuvarande marknadsförhållanden. Bolaget planerar därför att minska personalstyrkan i Bergkamen, Tyskland med cirka 50 personer.

Den planerade neddragningen avser både tjänstemän och kollektivanställda samt temporär personal, totalt cirka 50 personer.

Förhandlingar med relevanta fackföreningar kommer att inledas omgående.

Förväntad resultatpåverkan kommer att ges under kvartal tre.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Nyström, VD och koncernchef
Tel: 031-734 59 00, e-post: corporatecommunications@bulten.com

   Denna information är sådan information som Bulten AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2019 kl.13:00 CET

Bulten AB (publ) är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund­specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 400 medarbetare i åtta länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se. 

Taggar: