Bulten vinner betydande FSP kontrakt

Report this content

Bulten har tecknat ett fullservicekontrakt (FSP) för leverans av fästelement till en europeisk fordonstillverkare, som också är en av bolagets befintliga kunder. Kontraktet är ett övertagande av en befintlig FSP lösning till två monteringsanläggningar och det årliga värdet uppgår till cirka 60 miljoner EUR vid full takt. Leveranser beräknas starta under andra halvåret 2020 och sträcker sig över fem år.

”Den kunskap och erfarenhet som Bulten under många år har byggt upp som en global tillverkare och FSP-leverantör till ett flertal kunder har varit nyckeln till detta kontrakt. Det nya kontraktet kommer att utgöra en god plattform för att leverera våra unika tjänster, vår nya teknik samt våra innovativa och hållbara lösningar under kommande år”, säger Anders Nyström, VD och koncernchef, Bulten.

Det årliga värdet uppgår till cirka 60 miljoner EUR vid full takt och sträcker sig över fem år. Kontraktet är ett övertagande av en befintlig FSP-lösning till två monteringsanläggningar. Leveranser beräknas starta under andra halvåret 2020 med nuvarande volymer, vilka förväntas växa till full takt allteftersom fordonsindustrin återhämtar sig från nedstängningsperioden till följd av Covid-19. Leveransstart och eventuella uppstartskostnader meddelas när exakt datum är beslutat.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Nyström, VD och koncernchef, Bulten
tel: 031-734 59 00 alt. 070-520 5917, e-post: corporatecommunications@bulten.com

Denna information är sådan information som Bulten AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande 2 juli 2020, kl.17:15.

Bulten Group är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund­specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 700 medarbetare i sexton länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

Prenumerera

Media

Media