Bulten vinner ytterligare FSP-kontrakt för drivlina till elbil

Report this content

Bulten stärker sin position som fullserviceleverantör (FSP) på marknaden för elektriska fordon genom tecknande av ytterligare ett kontrakt för drivlina till elbil med en betydande europeisk fordonstillverkare. Kontraktet uppgår initialt till cirka 5 miljoner EUR per år med start 2020 och sträcker sig över 5 år.

”Att vi vinner ett andra FSP-kontrakt för drivlina till elbil under en så kort tidsperiod bekräftar att det arbetssätt och den kompetens som Bulten har inom detta område erkänns och uppskattas av stora fordonstillverkare”, säger Tommy Andersson, VD och koncernchef för Bulten.

De viktigaste drivkrafterna för att vinna detta kontrakt är Bultens ledande position inom elfordonsmarknaden tillsammans med många års erfarenhet av att möta och överträffa kundernas förväntningar för leveranser av fästelement till fordonsindustrin.

Kontraktets initiala årliga värde är cirka 5 miljoner EUR för att sedan följa fordonens volymkurva. Leveranserna förväntas starta i september 2020 för att successivt öka till full kapacitet 2021, och sträcker sig över en period om 5 år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tommy Andersson, VD och koncernchef
Tel: 031-734 59 00, e-post: corporatecommunications@bulten.com

Denna information är sådan information som Bulten AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kommunikationsdirektörs försorg, för offentliggörande den 23 november 2018 kl.08:30 CET.

Bulten AB (publ) är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund­specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 400 medarbetare i åtta länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

Taggar: