Bultens års- och hållbarhetsredovisning för 2021

Report this content

Bultens års- och hållbarhetsredovisning för 2021 har idag publicerats på Bultens webbsida www.bulten.se.

Den tryckta års - och hållbarhetssredovisningen kommer att finnas tillgänglig under vecka 16 då den även kommer att distribueras per post till de aktieägare och övriga intressenter som uppgett att de vill ha ett tryckt exemplar.  

Denna information är sådan information som Bulten AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 april 2022, kl.15:00 CET. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulrika Hultgren, SVP Corporate Communications and IR
Tel: 0727 47 17 58
E-post: ulrika.hultgren@bulten.com

Bulten Group är en ledande global tillverkare och leverantör av fästelement till fordonsindustrin men även till andra kundgrupper exempelvis inom konsumentelektronik. Produkterbjudandet sträcker sig från ett brett utbud av standardprodukter till specialanpassade fästelement. Med Bultens fullservicekoncept (FSP) kan kunderna välja att överlåta helhetsansvaret för fästelement till företaget vilket innebär utveckling, försörjning, logistik och service. Bulten grundades 1873, har cirka 1 700 medarbetare i 16 länder och huvudkontor i Göteborg. Nettoomsättningen för 2021 uppgick till 3 730 miljoner kronor. Sedan 2020 ingår PSM International i Bulten. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm.

Taggar: