Bultens klimatmål godkända av Science Based Targets initiative

Report this content

Bulten har tagit nästa steg i sitt arbete med att minska växthusgasutsläppen genom att få sina klimatmål godkända av Science Based Targets initiative (SBTi).

Hållbarhet är sedan länge en naturlig och integrerad del av vår affärsstrategi. Vår vision är att vara det mest hållbara och innovativa fästelementsföretaget och att verifiera våra klimatmål är viktigt inte bara för oss utan också för våra kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter. SBTi:s verifiering av våra klimatmål går helt i linje med vår målsättning att vara ledande i vår bransch ur alla aspekter av hållbarhet”, säger Anders Nyström, VD och koncernchef för Bulten. 

Målet för utsläpp av växthusgaser från Bultens egen verksamhet (scope 1 och 2) överensstämmer med de minskningar som krävs för att hålla den globala uppvärmningen till långt under 2°C. Bultens utsläppsmål från leverantörsledet (scope 3) uppfyller SBTi-kriterierna för leverantörsled, vilket innebär att de är i linje med nuvarande best practise.

Science Based Targets initiative är ett samarbete mellan Carbon Disclosure Project (CDP), UN Global Compact, World Resource Institute (WRI) och World Wide Fund for Nature (WWF) som syftar till att ge företag vägledning i att sätta klimatmål som går i linje med vad vetenskapen anser krävs för att klara målsättningarna i Parisavtalet.                                                                                                                                                                                                                                             

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulrika Hultgren, SVP Corporate Communications and IR
Tel: 0727 47 17 58
E-post:
ulrika.hultgren@bulten.com

                                                                                                                                                                                                                                                

Bulten Group är en ledande global tillverkare och leverantör av fästelement till fordonsindustrin men även till andra branscher exempelvis konsumentelektronik. Produkterbjudandet sträcker sig från ett brett utbud av standardprodukter till specialanpassade fästelement. Med Bultens fullservicekoncept (FSP) kan kunderna välja att överlåta helhetsansvaret för fästelement till företaget vilket innebär utveckling, försörjning, logistik och service. Bulten grundades 1873, har cirka 1 700 medarbetare i 16 länder och huvudkontor i Göteborg. Nettoomsättningen för 2021 uppgick till 3 730 miljoner kronor. Sedan 2020 ingår PSM International i Bulten. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm.

Taggar:

Prenumerera