BULTENS Q1-RAPPORT 2022

Report this content

Starkt första kvartal trots svag inledning 

FÖRSTA KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 034 (1 103) MSEK, en minskning med -6,3% jämfört med samma period ­föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -11 (98) MSEK, vilket motsvarar en rörelse­marginal på -1,1 (8,9)%.
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 72 (98) MSEK, vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal om 7,0 (8,9)%. Med bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina och tillkommande sanktioner tog Bulten i början av mars beslut om att avveckla sin verksamhet i Ryssland. Avvecklingskostnader hänförliga till den ryska verksamheten belastade resultatet med -83 MSEK. Förutom transaktionskostnader kommer avyttringen inte att ha någon inverkan på kassaflödet.
 • Resultat efter skatt uppgick till -39 (68) MSEK. Justerat resultat efter skatt uppgick till 44 (68) MSEK.
 • Orderingången uppgick till 1 134 (1 010) MSEK, en ökning med 12,2% jämfört med samma period ­föregående år.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 94 (93) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -1,90 (3,21) SEK. Justerat resultat per aktie uppgick till 2,07 (3,21) SEK.
 • I januari tecknade Bulten ett fullservicekontrakt (FSP) till ett nytt europeiskt fordonsprogram för en befintlig kund. Det årliga kontraktsvärdet uppgår till cirka 100 MSEK vid full takt. En avgörande faktor till att Bulten erhöll kontraktet är bolagets tydliga hållbarhetsfokus.
 • I februari höll Bulten en kapitalmarknadsdag där huvudbudskapet var att de finansiella målen fram till 2024 kvarstår och att ytterligare förvärv, främst i Nordamerika, ses som en viktig parameter för att nå önskad tillväxt, inom och utanför fordonsindustrin.
 • I mars tecknade Bulten ett fullservicekontrakt (FSP) till ett nytt europeiskt elfordon för en befintlig kund. Kontraktsvärdet uppgår till omkring 75 MSEK på årsbasis vid full takt.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG 

 • I april tecknade Bulten avtal om att avyttra den ryska verksamheten mot en köpeskilling motsvarade cirka 10 MSEK, samt om inlösen av den ryska fordonstillverkaren GAZs aktier i det joint venture-bolag som ägts gemensamt.
 • I april tog Bulten nästa steg i sitt hållbarhetsarbete genom att få sina klimatmål bekräftade av Science Based Targets initiative (SBTi), vilket innebär att målen överensstämmer med utsläppsmålen i Parisavtalet.

 

 

”Bultens globala närvaro, produkt- och hållbarhetserbjudande ger resultat. Vi uppnådde vårt omsättningsmässigt tredje bästa kvartal någonsin om 1 034 MSEK (1 103). Detta trots ett ojämnt kvartal med flera utmaningar; pandemin, störningar i kundernas försörjningskedjor och Rysslands invasion av Ukraina. EBIT-marginalen, justerad för avvecklingskostnader hänförliga till vår ryska verksamhet, uppgick till 7,0 procent (8,9)”, säger Anders Nyström, VD och koncernchef.

 

 

En presentation för analytiker, media och investerare hålls den 28 april kl. 15:30 via en webbsänd telefonkonferens. Rapporten presenteras av President and CEO Anders Nyström samt av CFO Anna Åkerblad. Presentationen kommer att hållas på engelska och inkludera en frågesession. 

För att delta i telefonkonferensen vänligen ring in cirka 5 minuter före start:
SE:  +46856642693
UK: +443333009035  
US: +16467224904

Presentationen och telekonferensen nås via länken: https://tv.streamfabriken.com/bulten-q1-2022.

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.bulten.se/ir 30 minuter innan start.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulrika Hultgren, SVP Corporate Communications & IR, 0727-47 17 58, ulrika.hultgren@bulten.com

 

Denna information är sådan information som Bulten AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2022 kl. 13:30 CEST.

.

Bulten Group är en ledande global tillverkare och leverantör av fästelement till fordonsindustrin men även till andra branscher exempelvis konsumentelektronik. Produkterbjudandet sträcker sig från ett brett utbud av standardprodukter till specialanpassade fästelement. Med Bultens fullservicekoncept (FSP) kan kunderna välja att överlåta helhetsansvaret för fästelement till företaget vilket innebär utveckling, försörjning, logistik och service. Bulten grundades 1873, har cirka 1 700 medarbetare i 16 länder och huvudkontor i Göteborg. Nettoomsättningen för 2021 uppgick till 3 730 miljoner kronor. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm.

 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar