• news.cision.com/
  • Bulten AB/
  • Bultens resultat för det tredje kvartalet påverkas negativt av omstrukturering i Tyskland och lägre produktionstakt

Bultens resultat för det tredje kvartalet påverkas negativt av omstrukturering i Tyskland och lägre produktionstakt

Report this content

Bulten AB (publ) släpper sin fullständiga rapport för det tredje kvartalet den 24 oktober 2019. Som tidigare aviserat pågår en omstrukturering i bolagets enhet i Bergkamen i Tyskland. Omstruktureringen förväntas ge en årlig besparing om cirka 25 MSEK från och med kalenderår 2020. Kostnader för omstruktureringen förväntas uppgå till cirka 20 MSEK, vilket belastar det tredje kvartalet 2019. Fortsatt nedgång på fordonsmarknaderna och anpassning av produktion mot efterfrågan har under kvartal tre belastat bolagets resultat med cirka 20 MSEK. Den svagare efterfrågan kan påverka produktionstakten även under det fjärde kvartalet.

I augusti aviserade Bulten ett omstruktureringsprogram i bolagets tyska enhet. Åtgärderna inkluderar en personalreduktion om totalt 50 personer, innefattande både fastanställda och visstidsanställda. Fackliga förhandlingar pågår och planeras vara genomförda innan årsskiftet. Omstruktureringen förväntas ge en årlig besparing om cirka 25 MSEK från och med kalenderår 2020. Kostnader för omstruktureringen förväntas uppgå till cirka 20 MSEK, vilket belastar det tredje kvartalet 2019.

Under tredje kvartalet fortsatte nedgången på fordonsmarknaderna. Den svagare efterfrågan återspeglas i Bultens volymer och har resulterat i en fortsatt lägre produktionstakt och en större underabsorption än vad som kommunicerades i andra kvartalet. Detta beräknas belasta bolagets resultat med cirka 20 MSEK under tredje kvartalet. Den lägre efterfrågan kan påverka produktionstakten även under det fjärde kvartalet. Volymneddragningar från kunderna med kort varsel motverkar effekterna av initierade åtgärder för lagerreduktion. Anpassningar mot efterfrågan i inköp och produktionskapacitet sker löpande.

Som tidigare aviserats har Bulten erhållna kontrakt till ett årligt värde om drygt en halv miljard kronor vid full takt 2021. Upprampningen av de nya kontrakten har dock varit långsammare än tidigare planerat, men förväntas successivt att delvis kompensera för den allmänna marknadsnedgången under kommande kvartal.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Nyström, VD och koncernchef
Tel: 031-734 59 00, e-post: corporatecommunications@bulten.com
 

Denna information är sådan information som Bulten AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2019 kl.19:00 CET.

Bulten är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund­specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 400 medarbetare i åtta länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

Taggar: