Förändringar i Bultens koncernledning

Report this content

Bulten har rekryterat Markus Baum till en nyinrättad tjänst som Chief Commercial Officer (CCO) med globalt ansvar för marknadsföring och försäljning, med tillträde 1 november 2020. Till tillförordnad Chief Financial Officer (CFO) har Bulten utsett Claes Lundqvist, med start 1 augusti 2020. Vidare tillträder Fredrik Bäckström, tidigare SVP Production Bulten, med omedelbar verkan en nyinrättad tjänst som Chief Operating Officer (COO).

Markus Baum, född 1978, har rekryterats till den nyinrättade tjänsten som Chief Commercial Officer. Markus har examen i Business Administration från universitetet i Köln och har doktorerat på Maastricht School of Management. Markus har erfarenhet från flera ledande befattningar på fordonsleverantörerna Visteon och Benteler och kommer senast från fästelementsleverantören Nedschroef i Holland där han varit Vice President Sales & Marketing.

Claes Lundqvist, född 1969, har utsetts till tillförordnad CFO och ersätter Helena Wennerström som enligt tidigare pressmeddelande valt att lämna Bulten för annat uppdrag. Claes är civilekonom samt har en Executive MBA från Handelshögskolan i Göteborg. Han har mångårig erfarenhet inom finans och ekonomi, bland annat som revisor på Frejs Revisionsbyrå i Göteborg. Claes har varit anställd på Bulten sedan 2006 och har sedan 2012 varit Vice President och Business Controller samt varit ansvarig för koncernens IT funktion.

Fredrik Bäckström, född 1965, rekryterades enligt tidigare pressmeddelande till befattningen som Senior Vice President Production i Bulten i december 2019 och tillträder med omedelbar verkan den nyinrättade tjänsten som COO. I sin nya roll kommer Fredrik, utöver ansvaret för produktion, att ha ansvar för central materialplanering, logistik och distribution.”Bulten har en ambitiös strategi för framtiden och fortsätter att växa. Organisationen anpassas till vår strategiska plan och jag är glad över att ha dessa, både nya och gamla koncernledningsmedlemmar ombord”, säger Anders Nyström, VD och koncernchef för Bulten AB.Processen att rekrytera en permanent CFO pågår.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Nyström, VD och koncernchef
Tel: 031-734 59 00 alt 070-5205917, e-post: corporatecommunications@bulten.com

Bulten Group är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund­specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 700 medarbetare i sexton länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.