Ny arbetstagarledamot utsedd till Bulten AB (publ) styrelse

Report this content

Harri Åman har utsetts som ny arbetstagarledamot i Bulten AB (publ) styrelse.

Harri Åman tillträder som arbetstagarledamot med omedelbar verkan för en mandatperiod om tre år. Harri har varit anställd vid Bultens anläggning i Hallstahammar i sedan 1986 där han har arbetat som maskinoperatör samt inköpare/orderdeklarerare logistik fram till 2018 då han gick över till en tjänst som Produktionsplanerare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Helena Wennerström, EVP and CFO
Tel: 031-734 59 00

Bulten Group är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund­specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 700 medarbetare i sexton länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.