Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE Styrelsen för Bulten AB (publ) (Bulten) har beslutat att Bultens B-aktier ska avnoteras från OM Stockholmsbörsens O-lista. Sista noteringsdagen är den 16 februari 2001. Skälet till styrelsens beslut om avnotering är att Finnveden Fasteners AB (Finnveden) via ett offentligt erbjudande förvärvat cirka 99 % av såväl kapital som röster i Bulten. Därmed uppfyller Bulten inte längre listningskraven i förhållande till OM Stockholmsbörsen. Vidare kan ändamålsenlig handel med bolagets aktier inte påräknas under sådana omständigheter. Finnveden har till Bulten anmält att man avser att via ett tvångsinlösensförfarande förvärva resterande utestående aktier. Särskild information härom kommer att sändas till berörda aktieägare. Hallstahammar den 23 januari 2001 Bulten AB (publ) För ytterligare information kontakta: Börje Fransson, Ekonomidirektör i Finnveden AB, tel 0370-206 24 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/23/20010123BIT00920/bit0001.DOC http://www.bit.se/bitonline/2001/01/23/20010123BIT00920/bit0002.pdf

Dokument & länkar