Bure säljer aktier i Grontmij

Bure har idag avyttrat 134 750 aktier i det holländska teknikkonsultbolaget Grontmij. Efter försäljningen uppgår Bures innehav i bolaget till 134 750 aktier motsvarande en ägarandel på 3,0%.

Bure erhåller via försäljningen cirka 130 MSEK, vilket för Bures del innebär en reavinst på cirka 40 MSEK.

Göteborg den 26 februari 2006
Bure Equity AB (publ)


Om oss

Bure är ett investeringsbolag och en bra ägare. Genom att aktivt bygga framgångsrika bolag och verksamheter på lång sikt skapar Bure god avkastning till aktieägarna.

Prenumerera

Dokument & länkar