Bures skatteärenden slutligt avgjorda

Report this content

Bures skatteärenden slutligt avgjorda Bure vann nyligen ett ärende i Regeringsrätten angående sin status som investment-företag. Skattemyndigheten i Göteborg har rättat sig efter Regeringsrättens ställningstagande. Det innebär att skattemyndighetens krav på sammanlagt drygt 900 MSEK slutligen har undanröjts. "Det känns utomordentligt skönt att frågan är slutligt avgjord" säger Bures VD Peter Sandberg och konstaterar att Bure inte längre har några skatteprocesser eftersom Bure vunnit samtliga ärenden. Skattemyndigheten i Göteborg hade i två beslut avseende inkomståren 1998 och 1999 ifrågasatt Bures status som investmentföretag. Skattemyndigheten ansåg att Bure hade en alltför hög omsättning i sin förvaltningsportfölj och därför inte kunde betraktas som ett investmentföretag. Bure avvisade skattemyndighetens uppfattning och överklagade skattemyndighetens beslut. För att få ett snabbt avgörande i den principiella frågan begärde Bure förhandsbesked hos Skatterättsnämnden. I sitt avgörande höll Skatterättsnämnden med Bure. Frågan fördes vidare till Regeringsrätten, som i sin dom 2002-09-25 fastställde Skatterättsnämndens förhandsbesked. Regeringsrätten konstaterade entydigt att Bure är ett investmentföretag i skattelagens mening. "Genom förhandsbeskedet och överklagandet av detta till Regeringsrätten har den samlade processtiden begränsats till 1,5 år, vilket är rekordsnabbt" konstaterar Bures ombud Erik Haglund, skattekonsult på HBH Consultants. Skattemyndigheten har med anledning av Regeringsrättens dom idag ändrat sina tidigare beslut avseende inkomståren 1998 och 1999 och godtagit att Bure är ett investmentföretag. Göteborg den 17 oktober 2002 Bure Equity AB (publ) För mer information kontakta: Benny Averpil, finansdirektör 031-708 64 40 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/17/20021017BIT00960/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/17/20021017BIT00960/wkr0002.pdf

Dokument & länkar