• news.cision.com/
  • BURE/
  • Bure Equity investerar i högteknologiskt inkubatorföretag med fokus på wireless

Bure Equity investerar i högteknologiskt inkubatorföretag med fokus på wireless

Report this content

Bure Equity investerar i högteknologiskt inkubatorföretag med fokus på wireless Bure Equity fortsätter att bygga kommande framtidsföretag inom Telecom, IT, Media och Utbildning - TIME-sektorn. Den senaste investeringen är i forsknings- och inkubatorföretaget Newmad Technologies AB. Bures initiala innehav kommer att uppgå till ca 19% med möjlighet, att via en option, öka sitt innehav till ca 23%. Newmad Technologies AB är ett forskningsbolag som utvecklar applikationer för nästa generations mobila IT-terminaler med nätverkskoppling till Bluetooth, Wireless-LAN och 3G. Newmads verksamhet omfattar extern F&U- konsulting och intern F&U. Den externa konsultverksamheten sträcker sig från avancerad mjukvaruutveckling till strategisk rådgivning. Internt bedriver Newmad teknikforskning i inkubatormiljö, där starka forskningsresultat kommersialiseras i egna produktbolag. Ett exempel på detta är ICTech (www.instantcontext.com). Newmad har 18 anställda med en hög andel doktorer, licentiater och forskare. Bolaget finns i Göteborg, Stockholm/Kista och Oslo. "Genom kapitaltillskottet kan Newmad accelerera både sin konsult- och inkubationsverksamhet. Bure är en långsiktig ägare som har flerårig kunskap om hur forskning omsätts kommersiellt. Framgångarna med forskningsbolaget Carlstedt Research & Technology (CR&T) är ett tydligt exempel på detta. Genom att sammanföra Newmads forskningsresultat med Bure's nätverk och kunskap om inkubatorverksamhet finns det mycket goda förutsättningar för kommersiell framgång", säger Fredrik Ljungberg, VD för Newmad Technologies AB". "Newmad har en stor möjlighet att med sina unika kompetenser bli en av Nordens främsta inkubatorer inom wirelessområdet. Newmad kompletterar Bures investering i bland annat CR&T och medför att vi täcker in de mest intressanta högteknologiska områdena just nu. Bure har en lång erfarenhet att utveckla den här typen av bolag samtidigt som det finns betydande synergier mellan CR&T och Newmad, vilket kommer att öka Newmads förutsättningar att bli mycket framgångsrikt" säger Björn Boldt-Christmas, ansvarig för IT-investeringar i Bure. "Bures investeringar i inkubatorverksamhet är av strategisk betydelse i satsning i TIME-sektorn och sträcker sig bakåt till 1994 då vi var med och startade InnovationsKapital. 1997 startade det första samarbetet med CR&T. Sedan dess har Bure varit med om att stödja utvecklingen av företag som Spotfire, Appgate, Gatespace och Pilotfish med värderingar som idag överstiger 1 600 MSEK" säger Roger Holtback VD och koncernchef i Bure. "Newmad med sitt starka fokus på wireless kompletterar CR&T mycket bra. Vi på CR&T ser många beröringspunkter och synergier som på ett positivt sätt kan komma att accelerera och utveckla både Newmad och CR&T" Säger Staffan Truvé, VD för CR&T AB. Göteborg den 5 oktober 2000 Bure Equity AB (publ) För ytterligare information kontakta: Björn Boldt-Christmas, chef för IT-investeringar i Bure, 031-335 76 85, 0705-88 76 85, bbc@bure.se Dr Fredrik Ljungberg, VD Newmad Technologies AB, 031-774 11 00, 0733-31 11 00, fredrik.ljungberg@newmad.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/05/20001005BIT00320/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/05/20001005BIT00320/bit0002.pdf

Dokument & länkar