Dimension noteras på O-listan

Dimension noteras på O-listan Dimension AB (publ) har ansökt om notering vid OM Stockholmsbörsens O- lista. I samband med detta kommer institutionella investerare och allmänheten inbjudas till förvärv av aktier i bolaget. Erbjudandet leds av Handelsbanken Investment Banking (bookrunner) och Carnegie. Dimension ägs i dag till 69 procent av Bure Equity AB. Erbjudandet i korthet * Erbjudande: Erbjudandet omfattar totalt 600-780 miljoner kronor, varav Bure säljer ut aktier för ca 400 miljoner kronor. Bure kvarstår som huvudägare i Dimension. * Försäljningspris: Förväntas fastställas i intervallet 47-61 kronor per aktie, vilket ger ett marknadsvärde av Dimension i intervallet 1,4-1,7 miljarder kronor efter nyemission om 160-210 miljoner kronor. * Anmälningsperiod: 31 januari till 9 februari för allmänheten samt 31 januari till 12 februari för institutionella investerare. * Första noteringsdag: Omkring den 20 februari på OM Stockholmsbörsens O- lista. Dimension AB Dimension är ett av Sveriges lönsammaste IT-företag som designar och implementerar de affärskritiska system som utgör grunden i kundernas IT- infrastruktur. Kunderna finns främst inom högteknologiska och snabbväxande branscher som telekom, bank & finans, media och industri. I kundernas verksamhet ställs mycket höga krav på snabbhet, tillgänglighet, säkerhet och skalbarhet i informationshanteringen. Dimensions uppgift som integratör är att se till att kunderna kan möta dessa krav. Med sin unika kompetens inom infrastruktur och integration omvandlar Dimension teknik till lösningar för bland annat serversystem, datalagring och informationssäkerhet. Exempel på lösningar är avancerade server- och datalagringslösningar för e-handelssystem, e-banking, Internet/intranät och affärssystem. År 2000 förväntas Dimension nå en omsättning överstigande 1 450 miljoner kronor samt uppnå en rörelsemarginal om minst 9 procent. Allt sedan starten 1988 har bolaget haft en god lönsamhet med rörelsemarginaler de senaste åren mellan 8-10 procent. De senaste tio åren har Dimension organiskt vuxit med nära 70 procent per år (trea på SvDs Maratonlista 2000). Verksamheten sysselsätter 220 personer i Sverige och Norge. Målet är att bli den ledande leverantören av affärskritiska system och integrerade lösningar för den digitala ekonomin i Norden och Baltikum. Erbjudande Styrelsen för Dimension har beslutat att genomföra en ägarspridning av aktier i bolaget genom en nyemission. Bure Equity AB samt grundarna Leif Svensson och Per Westerlund har beslutat att sälja delar av sina aktieinnehav. Priset per aktie förväntas fastställas i intervallet 47-61 kronor, vilket motsvarar ett värde på bolaget om 1 390-1 740 miljoner kronor efter nyemission och full utspädning. Det fastställda priset kommer att offentliggöras omkring den 13 februari 2001. Institutionella investerare och allmänheten kommer att inbjudas till att förvärva aktier i bolaget. Erbjudandet omfattar högst 12 812 700 aktier inklusive övertilldelningsoption, varav nyemissionen omfattar 3 500 000 aktier. Under förutsättning att samtliga aktier förvärvas kommer Erbjudandet att motsvara 44,4 procent av kapital och röster i Dimension. Motivet till noteringen är att Dimension får tillgång till kapitalmarknaden, vilket underlättar finansieringen av den fortsatta utvecklingen och expansionen. Bolaget befinner sig i en kraftig tillväxtfas och eftersträvar en god finansiell handlingsberedskap för fortsatt organisk tillväxt samt för att kunna genomföra kompletterande förvärv, både i Sverige och internationellt. Vidare medför noteringen en ökad uppmärksamhet från kunder, massmedia och allmänhet, vilket ökar kännedomen om Dimension, förstärker bolagets varumärke samt underlättar den fortsatta rekryteringen av kompetenta medarbetare. Prospekt och anmälningssedel Prospekt och anmälningssedel kommer från och med omkring den 30 januari att kunna rekvireras via Internet från följande adresser: www.dimension.se, www.bure.se, www.handelsbanken.se/borsintroduktioner eller www.carnegie.se/online) alternativt från och med omkring den 31 januari på samtliga Handelsbankens kontor eller hos Carnegie, Gustav Adolfs torg 18 i Stockholm, telefon 08-676 87 30. Bromma den 25 januari 2001 Styrelsen i Dimension AB För ytterligare information, kontakta gärna: Sven Uthorn Björn Boldt-Christmas vd Dimension Styrelseordf Dimension 08-445 24 32 031-335 76 85 0709-31 00 03 070-588 76 85 sven.uthorn@dimension.se bbc@bure.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/25/20010125BIT00660/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/25/20010125BIT00660/bit0002.pdf

Dokument & länkar