Roger Holtback aviserar sin avgång till Bures bolagsstämma i vår

Roger Holtback aviserar sin avgång till Bures bolagsstämma i vår "Resultatet är vårt bästa någonsin, kassan är stark och i vår portfölj finns några av de mest lovande företagen inom TIME-området i Sverige. Det känns därför som en naturlig tidpunkt för mig att lämna jobbet som VD och koncernchef i samband med vår bolagsstämma den 26 april i vår" säger Roger Holtback. "Jag har lett det här företaget sedan det startade för åtta år sedan. Det har varit en fantastisk resa. Inte enbart i den meningen att vi lyckats mer än sexfaldiga värdet av det kapital vi startade med, utan kanske framförallt därför att vi skapat tillväxt och deltagit i utvecklingen inom en rad intressanta områden. Vi har bl a bidragit till att förnya och vitalisera svensk sjukvård och byggt flera nya ledande industrier. Det känns både viktigt och spännande att ha varit med i det arbetet" "Fokus växlar snabbt på kapitalmarknaden. Men i alla dessa skiften har vi hållit fast vid vår linje, att kombinera lång och gedigen erfarenhet av industriellt byggande med blick för framtidsföretag i framtidsbranscher. Vår värdetillväxt, den framgångsrika introduktionen av Capio på börsen och vår starka ställning idag bekräftar att den linjen är den sunda och riktiga," konstaterar Roger Holtback. "I och med den strategiskärpning vi genomförde under förra året, när Investment AB Bure blev Bure Equity, skapade vi en fokuserad inriktning på onoterade innehav inom TIME-sektorn. För företag med den investeringsinriktningen och för dem med stark kassa och lång industriell erfarenhet kommer det i framtiden att bjudas unika möjligheter, och Bure Equity är ledande i den kategorien." "Till min efterträdare, som tar över stafettpinnen, kan jag därför med gott samvete säga att utgångspunkten är god, portföljen är i gott skick, marknadsförutsättningarna gynnsamma, och jobbet är ett av de mest spännande som finns i svenskt näringsliv, säger Roger Holtback." "Jag kommer att fortsätta att vara med om att följa och påverka utvecklingen i flera framtidsbranscher bl a som ordförande i styrelserna för Capio, Gunnebo, Nobel Biocare och kanske i ytterligare något bolag. Mitt engagemang som ordförande i Nordic Capital Review Committee ser jag också som mycket intressant. Vidare kommer jag att utöka mitt engagemang i både nationella och internationella sammanhang. Efter mer än trettio års exekutivt arbete i svensk internationell industri och i den svenska bank- och finansvärlden känns det helt naturligt att nu lämna det operativa ledningsarbetet och mer koncentrera mig på ägar- och investeringsuppgifter såväl i Sverige som internationellt" avslutar Roger Holtback. Göteborg den 30 januari 2001 Bure Equity (publ) För mer information: Knut Leman, Informationsdirektör, Bure 031-335 76 75, 0705-11 76 75 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/30/20010130BIT00630/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/30/20010130BIT00630/bit0002.pdf

Dokument & länkar