Säkerhetsmeddelande för Siemens torktumlare – Torktumlare kommer att repareras utan kostnad

  • Eventuell brandfara för 2 700 torktumlare från Siemens
  • Konsumenter ombeds att kontrollera Siemens torktumlare som tillverkats år 2002
  • Gratis reparation åtgärdar problemet

Solna, 10. 09. 2014 – Ett begränsat antal torktumlare från Siemens som tillverkades under perioden januari till maj 2002 kan bli överhettade till följd av en felaktig elektronisk komponent i kontrollpanelen, vilket kan utgöra en brandfara. En kostnadsfri reparation, som genomförs på plats av en servicetekniker, avhjälper problemet helt och hållet. Till dess att de reparerats bör torktumlare som berörs av problemet endast användas under uppsikt, det vill säga att någon är hemma och inte sover. BSH Home Appliances AB ber alla kunder som äger en Siemenstorktumlare från år 2002 att kontrollera om deras apparat är berörd.

Kundernas säkerhet har högsta prioritet för BSH Home Appliances AB. Företaget inleder därför idag en säkerhetsåtgärd för torktumlare tillverkade under perioden januari till maj 2002. I Sverige berörs 2 700 torktumlare. Fram till idag finns det inga kända brandfall. För att nå så många kunder som möjligt kommer annonser att publiceras i flera olika tryckta media och onlinemedia under de kommande veckorna.

www.torkaktion.se eller telefonnummer 020-40 70 70 kan man kontrollera om ens torktumlare berörs av denna säkerhetsåtgärd, och i så fall boka tid för en kostnadsfri reparation.

”Vi hoppas att nå ut till så många kunder som möjligt med detta säkerhetsmeddelande. Har man en torktumlare som omfattas av åtgärden är det viktigt att bara använda den under uppsikt tills den är reparerad. Vi  är verkligen ledsna för det besvär som säkerhetsåtgärden orsakar”, säger Maja Wikman Ulrich, nordisk kommunikationschef på BSH Home Appliances AB.

BSH Home Appliances AB ingår i Bosch and Siemens Home Appliances Group, ett av världens ledande företag i vitvarubranschen, med 50 000 anställda och en omsättning på ca 10,5 miljarder Euro år 2013. 

För mer information, vänligen kontakta:

Maja Wikman Ulrich
Kommunikationschef Norden
BSH Home Appliances AB                                                                
Telefon: +46 (0)76 769 82 88
E-post: Maja.WikmanUlrich@bshg.com

Dokument & länkar