• news.cision.com/
  • Burson-Marsteller/
  • Ett europeiskt perspektiv på Artificiell Intelligens (AI): 54 procent av lagstiftarna och 30 procent av företagen vill ha ökad reglering

Ett europeiskt perspektiv på Artificiell Intelligens (AI): 54 procent av lagstiftarna och 30 procent av företagen vill ha ökad reglering

Report this content

Bryssel 23 mars 2018 - I en ny studie från Burson Cohn & Wolfe (BCW) och Centre for European Policy Studies (CEPS) har attityderna till möjligheter och utmaningar med AI bland tre grupper: politiker och lagstiftare, företag som använder AI och AI-leverantörer kartlagts.

Uppslutningen kring fördelarna med AI är överväldigande positiv. 85 procent av respondenterna säger att AI är gynnsamt för samhället. Färre än 2 procent av de tillfrågade anger att de är "mycket oroade" och att AI kommer att försvåra för dem i framtiden.

“Närmare 60 procent av de företag som levererar AI-tjänster tror att slutkonsumenten är omedveten om hur företag använder AI. I takt med att lagstiftare och tillsynsmyndigheter ökar fokus och utvecklar strategier för att stötta AI, hoppas vi att vår rapport kan hjälpa till att forma debatten kring ämnet”, säger Karen Massin, VD på Burson Cohn & Wolfe Bryssel.

Respondenterna i rapporten är överens om att AI kommer att påverka arbetsmarknaden, dock är de inte överens om hur. 34 procent svarar att det förväntar sig att AI skapar fler nya arbetstillfällen, men 40 procent anser att fler arbetstillfällen kommer att försvinna än skapas. 43 procent av företagen förknippar också AI med en risk, givet den stora osäkerheten kring framtida effekter.

”Studien pekar på två viktiga aspekter. För det första behöver vi återkommande rapporteringar för att fånga upp erfarenheterna hos dem som implementerat AI. För det andra behöver vi en välarrangerad bred dialog, där många olika typer av aktörer deltar, om AI”, säger John Higgins, senior rådgivare inom digital teknologi på Burson Cohn & Wolfe

Bland lagstiftare och politiker vill 54 procent se ökad reglering, och bland företagen som levererar AI är den siffran 48 procent, medan endast 30 procent av de företag som använder AI vill se ökad reglering. Lagstiftare och politiker vill prioritera lagstiftning inom det civilrättsliga området, medan företagen som använder AI vill se reglering inom konkurrensområdet. AI-företagen själva vill främst ha reglering inom hälso- och sjukvårdsområdet.

EU-kommissionen tillsatte den 9 mars i år en expertgrupp inom AI som förväntas presentera sin strategi i april månad.

Metod

Det resultat som beskrivs här bygger på en undersökning som utförts av Burson Cohn & Wolfe i samarbete med Center for European Policy Studies. Intervjuer har genomfördes online och via telefon mellan februari och mars 2018 med 188 beslutsfattare i form av EU-parlamentsledamöter, politiska experter från arbetsgrupper inom EU, regeringsrepresentanter, chefer från näringslivet Ladda ner rapporten i sin helhet: http://www.burson-marsteller.eu/wp-content/uploads/2018/03/TheBrAInstorm_Burson-Burson-Cohn-Wolfe-Report-on-Artificial-Intelligence.pdf

Om Burson Cohn & Wolfe
Burson Cohn & Wolfe (BCW) är en av världens största globala fullservicebyråer med bred expertis inom digital och integrerad kommunikation över alla branscher. Byrån kombinerar expertis inom digitalt drivet kreativt innehåll och integrerad kommunikation - inom konsument-, hälsovårds- och teknologisektorn - med styrka i public affairs, corporate reputation, och kriskommunikation, samt forskning och analys. Burson Cohn & Wolfe har fler än 4000 anställda.

För mer information, vänligen kontakta:
Andrea Gyllencreutz Romander
Tel: +4670 634 15 16
Mail: andrea.romander@bm.com

Media

Media

Dokument & länkar