Finland ligger i framkanten då det gäller hälso- och välfärdsbranschens investeringar i Norden

Report this content

De nordiska länderna är sinsemellan sina största investerare, men de konkurrerar också om samma globala investeringar. Branschvis lockar de nordiska länderna mest med informations- och kommunikationstekniska investeringar. Då man jämför utländska investeringar skiljer sig Finland från sina grannar genom stark framgång i hälso- och välfärdsteknologin.

Branschvis lockar alla de nordiska länderna mest med investeringar i informations- och kommunikationsbranschen. Till exempel sökmaskinjätten Google har under åren redan investerat sammanlagt 1,2 miljarder euro i datacentraler i Fredrikshamn och Intels verksamhetsplatser i Tammerfors och Helsingfors har redan gjort innovations- och utvecklingsarbete i 10 år. Siemens och NCD Networks har i sin tur utvidgat samarbetet till industrins 5G-lösningar.

Finland är dock den enda av de nordiska länderna, som har hälso- och välfärdsbranschen som en av de tre mest populära branscherna bland utländska investeringar. Finlands styrkor har hittats av företag, som läkemedelsföretaget Bayer Oy, PerkinElmer Wallac Oy som tillverkar diagnostikapparater och reagenser, GE Healthcare Finland Oy som tillverkar sjukhusapparater och Radiometer Turku Oy som tillverkar diagnostiktester.

– Den finländska hälso- och välfärdsbranschen har hitintills lockat utländska investeringar till exempel från Sverige, Norge, Tyskland Schweiz, Japan och USA. Finlands styrkor är bland annat högt utbildade hälsovårdsexperter, toppforskning, biobanker, täckande elektriska hälsoregister och aktuell lagstiftning samt hög digital kompetensnivå. Hälsobranschens ekosystem har också en viktig roll, betydande samarbete görs mellan universiteten, sjukhusen, företagen och myndigheterna, kommenterade Tarja Enala, hälso- och välfärdsbransch expert hos Invest in Finland.

I Danmark, Sverige och Norge kommer investeringarna förutom från informations- och kommunikationsbranschen mest från företagslivets tjänster, transporter och logistik samt livsmedelsbranschen.

Utländska investeringar per bransch 2018

Danmark:

 1. informations- och kommunikationsteknik
 2. företagslivets tjänster
 3. transport och logistik

Finland:

 1. informations- och kommunikationsteknik
 2. hälso- och välfärdsbranschen
 3. företagslivets tjänster

Norge:

 1. informations- och kommunikationsteknik
 2. transport och logistik
 3. livsmedelsindustri

Sverige:

 1. informations- och kommunikationsteknik
 2. företagslivets tjänster
 3. livsmedelsindustri

Källa: Ey Nordic Attractiveness Survey 2019

En viss del Transport- och logisikinvesteringar kommer för närvarande från utlandet, bland annat genom den växande näthandeln. Till exempel har det svenska start-up företaget Budbee snabbt expanderat i Finland under det senaste året. Investeringarna i livsmedelsbranschen har under de senaste åren varit relativt måttliga, berättar Invest in Finlands expert Annabella Polo.

Huvudbranscher för Invest in Finland som främjar utländska företags direkta investeringar i Finland är informations- och kommunikationsteknologi, bio- och cirkulationsekonomi, hälso- och välbefinnande, resebranschen samt ren teknologi.

– De utländska företagen investerade närmare 74 miljarder euro 2020, men Finland behöver ännu fler utländska investeringar som stöd för ekonomisk tillväxt och utveckling. De utländska investeringarna för med sig tillväxt och arbetstillfällen i Finland och förstärker på så vis Finlands nationalekonomi, summerar Polo.

Mer information för media: 

Annabella Polo, Senior Advisor
Invest in Finland | Business Finland

annabella.polo@businessfinland.fi 050 477 5176 

Tarja Enala, Senior Advisor
Invest in Finland | Business Finland

tarja.enala@businessfinland.fi 040 733 2708

Heli Hemgård, Communications Manager
Finland Promotion Services | Business Finland 
heli.hemgard@businessfinland.fi 040 901 5219 

Invest in Finland hjälper utländska företag att hitta affärsmöjligheter i Finland, producerar information om Finland som investeringsobjekt samt utvecklar och samordnar det nationella arbetet för att skaffa investeringar genom att aktivt nätverka med regionala och internationella aktörer. Invest in Finland samlar och upprätthåller också information om utlandsägda företag i Finland. Invest in Finland är en del av Business Finland. www.investinfinland.fi 

Business Finland är en offentlig finländsk aktör, som erbjuder innovationsfinansiering och internationaliseringstjänster samt främjar turism och investeringar i Finland. Inom organisationen arbetar 760 experter på 40 verksamhetsställen ute i världen och 16 i Finland. Business Finland är en del av Team Finland-nätverket. www.businessfinland.fi

Prenumerera

Media

Media