Flygdata om vinterturism ger insikt

Report this content

Utsikterna för internationell turism till Finland under den kommande vintern kan bedömas exempelvis genom att undersöka flygens platskapacitet och data om flygens bokningsdata. Enligt uppskattningarna kommer flygbolagens platskapacitet att vara en tredjedel lägre än vintern före pandemin. Det finns emellertid fler flygbokningar från Spanien än tidigare, medan bokningsläget i Frankrike och USA närmar sig perioden före pandemin.

Från juni till september var dock mängderna av direkta flyg till Finland ännu nästan 80 procent lägre än under somrarna innan pandemin. Under hösten har kapaciteten dock långsamt utvecklats till det bättre, men även under den kommande vintersäsongen kommer kapaciteten att vara en tredjedel svagare än på vintern före pandemin.

I grannländerna Sverige och Norge sker återgången till flygkapacitet något snabbare – när det gäller vintersäsongen ligger Sverige och Norge ungefär en fjärdedel efter vintern före pandemin. Det överlägset mest positiva har varit ökningen av flygresor från USA till Finland och på vintern kommer flygkapaciteten nästan att fördubblas därifrån jämfört med vintern före pandemin, säger Susanne Heikkinen, analytiker på Visit Finland.

Bland de europeiska länderna utvecklas flygkapaciteten i Frankrike allra bäst. Air France började flyga från Paris till Helsingfors redan under sommaren och kommer under vintern även att flyga direkt från Paris till Rovaniemi. Då Ryanair i början av november började flyga två flygningar i veckan från flygplatsen Beauvais-Tillé i Paris till Helsingfors närmar sig vinterflygkapaciteten från Frankrike till Finland redan vinterns nivå före pandemin.

Förändringar i passagerarnas beteende

Säteskapaciteten visar emellertid inte hur många passagerare som kommer till Finland, utan mer om vilken marknad det finns intresse för och om det är möjligt att resa till Finland. För närvarande kommer de flesta flygbokningarna för vintern från Visit Finlands målmarknader* Tyskland och Storbritannien, men siffrorna är klart lägre än under pandemiperioden. Det finns redan fler flygbokningar från Spanien än på vintern före pandemin och bokningssituationen i Frankrike och USA närmar sig perioden före pandemin. Passagerarnas beteende har också ändrats betydligt.

– På grund av osäkerhet om restriktioner och situationen görs flygbokningar närmare restiden än tidigare. Direktbokningarna från flygbolagens webbplatser har ökat i förhållande till andra kanaler; vid avbokning blir det allt lättare att hantera saker direkt med flygbolaget, säger Heikkinen.

För närvarande består flygresorna främst av semesterresor och besök av vänner och släktingar, medan affärsresorna ligger betydligt efter.

– Flygens säteskapacitet och flygbokningsdata är bara en del av helheten, då resor också görs till land och till havs. Jämfört med data från tidigare år ger uppgifterna dock en god lägesbild, sammanfattar Heikkinen.

*Målmarknader, vars flygbokningsinformation Visit Finland övervakar: Sverige, Tyskland, Storbritannien, Schweiz, Nederländerna, Frankrike, Spanien, USA, Japan, Kina och Hongkong.

Mer information för medierna:

Susanne Heikkinen, Analyst, Visit Finland | Business Finland
susanne.heikkinen@businessfinland.fi 050 393 2467

Heli Hemgård, Communications Manager. Visit Finland | Business Finland
heli.hemgard@businessfinland.fi 040 901 5219

Visit Finland ansvarar i egenskap av nationell expert och aktiv aktör inom turismbranschen för främjande av turistresor från utlandet till Finland. Visit Finland stöder företag och grupper av företag inom branschen i utveckling och marknadsföring av turismtjänster för den internationella marknaden. Visit Finland on osa Business Finlandia www.visitfinland.fi / www.visitfinland.com

Business Finland är en offentlig finländsk aktör, som erbjuder innovationsfinansiering och internationaliseringstjänster samt främjar turism och investeringar i Finland. Inom organisationen arbetar 750 experter på 40 verksamhetsställen ute i världen och 16 i Finland. Business Finland är en del av Team Finland-nätverket. www.businessfinland.fi

Prenumerera

Media

Media