• news.cision.com/
  • Business Finland/
  • Mot en plastfri framtid – Finland erbjuder unika biobaserade innovationer som ersätter traditionella plastförpackningar

Mot en plastfri framtid – Finland erbjuder unika biobaserade innovationer som ersätter traditionella plastförpackningar

Report this content

Konsumenterna frågar allt mer efter hållbara förpackningsalternativ till de varor de köper. Det har skapat ett stort globalt tryck på att minska användningen av fossilbaserade råvaror i förpackningsindustrin och en ständigt ökad efterfrågan på biobaserade förpackningslösningar. Finland erbjuder ett brett spektrum av nya bio- och avfallsbaserade produkter som ersätter traditionella plastförpackningar.

Trenden för plastanvändning i Sverige är ökande: under en tioårsperiod, från 2010 till 2020, ökade användningen av plast och mängden plastavfall med 30 kg per invånare och år. Samtidigt materialåtervinns bara 10 procent av det totala plastavfallet. Det största användningsområdet för plast i Sverige är förpackningar. Mer än hälften av de över 220 000 ton plastförpackningar som sätts på marknaden varje år utgörs av konsumentförpackningar (Plast i Sverige 2022, Naturvårdsverket).

Den övergripande trenden är att minimera förpackningsavfall. 67 procent av konsumenterna globalt tycker att det är viktigt att de produkter de köper har återvinningsbara förpackningar, och 73 procent är villiga att betala mer för miljövänliga förpackningar. Konsumenterna anser att företagen bör åta sig att minska sina koldioxidavtryck och använda mer hållbara lösningar. Många säger att sådana åtaganden kommer att påverka var de köper varor och tjänster.

Samtidigt skärps regelverket på regional och nationell nivå avsevärt. Till exempel måste 65 procent av alla förpackningar i EU vara återvinningsbara till 2025, och till 2030 ökar andelen till 70 procent. Leverantörerna måste svara upp mot det genom att erbjuda biomaterialalternativ parallellt med sina nuvarande fossilbaserade förpackningar för att kunna leverera de bästa och mest hållbara lösningarna för sina kunder.

Utmaningen är att varumärken på de flesta europeiska och asiatiska marknader har svårt att hitta bra material som kan ersätta plasten i förpackningarna.

”Här sätts renommén på spel, och därför letar dagens hållbarhetsdrivna varumärken efter alternativ för att minska användningen av plast i sina förpackningar. Finland erbjuder förpackningslösningar som huvudsakligen är baserade på hållbart producerad träbiomassa och massa samt andra fibrer och återvinningsbara material för att ersätta traditionella plastförpackningar. Våra finska företag är kända för sin höga kvalitet och sitt stora utbud av produkter som motsvarar olika branschspecifika behov, och dessa produkter är redan idag tillgängliga globalt”, förklarar Vilma Rissanen, Senior Advisor från Business Finland, Finlands organisation för handel, investeringar, resor och innovationsfinansiering.

Hållbarheten i de finska lösningarna bygger på certifierade skogsresurser, hållbara råvaror, teknisk expertis, höga produktkvalitetskrav och framsynt lagstiftning och standardisering. Avancerade nya biobaserade produkter och material, från korslimmat virke till 100 % förnybar diesel, produceras redan i kommersiell skala. För närvarande står olika fiberbaserade material för 69 procent av Finlands förpackningsexport. I Finland planeras också flera nya raffinaderier och bruk, och det finns ett ökande antal högt kvalificerade små och medelstora företag och etablerade globala företag med tillverkning på nyckelorter.

Med 75 procent av landarealen täckt av skog och egna träbaserade industrier har Finland kunnat kombinera långvariga skogsbrukstraditioner med innovativa nya användningsområden för träindustrin. Ett fungerande ekosystem byggt på nära samarbete mellan företag och offentlig sektor och med starka FoU-program har skapat ett unikt erbjudande av återvinningsprocesser och biobaserade lösningar, som att använda massa och fiber för att skapa nya material. Finlands expertis täcker hela värdekedjan från PEFC-certifierade skogar till implementeringsmogna tillämpningar samt återvinning och återanvändning av träfibrer.

Konsumenterna är beroende av förpackningar som är lätta att använda och för skydd av varorna, men nu kräver de mer hållbara alternativ. Med konsumenternas ändrade preferenser och regleringar till 2030 som drivkraft förväntas den globala efterfrågan på innovativa och hållbara förpackningar passera fossilbaserade plastförpackningar. Samtidigt sägs det globala marknadsvärdet på innovativa och hållbara förpackningar vara på väg att närma sig traditionella plastförpackningars.

Vad är innovativa och hållbara förpackningar?

Förpackningsmaterialet återvinns, eller också är det tillverkat av råvaror med hållbart ursprung eller av mycket innovativa, nya material. Produktionsprocessen är också hållbar. Designen säkrar och bevarar produktkvaliteten och optimerar transport, hantering och lagring. Materialets utseende och kvalitet stärker varumärkets värde. Förpackningsmaterialet kan avfallshanteras genom återvinning, återanvändning, kompostering och biologisk nedbrytning.

BILAGA

Innovativa och hållbara förpackningslösningar från Finland (PDF, på engelska).

YTTERLIGARE INFORMATION

Vilma Rissanen, Senior Advisor, Business Finland, +46 730 28 14 31, vilma.rissanen@businessfinland.fi
Salla Salovaara, Head of International PR and Media, Business Finland, +358 40 526 0100, salla.salovaara@businessfinland.fi

OM BUSINESS FINLAND

Business Finland är den finska statliga organisationen för innovationsfinansiering och handel, resor och investeringsfrämjande. Business Finlands över 760 experter arbetar på över 40 kontor globalt och på 16 regionala kontor runt om i Finland. Business Finland är en del av Team Finland-nätverket. www.businessfinland.com

OM PROJEKTET SUSTAINABLE PACKAGING EXPORT

Projektet Sustainable Packaging Export stöder finländska förpackningsföretag att ta sig in på den internationella marknaden genom rådgivning, exportfrämjande, PR-åtgärder och finansiering.