Europas politiker och näringsliv möts i Bryssel för att sätta riktningen för Nordsjöregionens blåa ekonomi

Report this content

Den 5 november samorganiserar Business Region Göteborg Periscope Forum i Bryssel för att sammanföra politiker och näringsliv, med målet att gemensamt sätta riktningen för Nordsjöregionens blå ekonomi.

Nordsjöregionen är ett viktigt område för Europas blå ekonomi med betydande marina resurser, teknologi, avancerade industrier, stora hamnområden och med ökande offshore aktiviteter inklusive förnybar offshore-energi. Periscope Forum strävar efter att utveckla en tydlig riktning för Nordsjöregionen, inklusive klimatåtgärder, för att uppfylla Parisavtalets mål.  

 -Huvudmålet med Periscope Forum är att sätta riktningen för att kunna fungera som en robust och samordnad region som fortsätter att bidra till Europas ekonomi och gynna regionens konkurrenskraft, säger Arjen Uytendaal, ordförande för European Network of Maritime Clusters.  

 Globala drivkrafter, så som ökade klimatkrav, klimatåtgärder och disruptiva tekniker, ger tillväxtmöjligheter men skapar samtidigt betydande utmaningar för ekonomin inom maritima-, marina- och offshore verksamheter. Med detta i åtanke behövs det nya policies för att öka konkurrenskraften och den blå tillväxten i Nordsjöregionen. 

 -Vi vet att den blå ekonomin i Europa är betydande med över 4 miljoner anställda i verksamheter, och med en omsättning på 658 miljarder euro och bruttovärde på 180 miljarder euro, säger Arjen Uytendaal. 

 Under Periscope Forum kommer talare från Europeiska kommissionen, Nordsjökommissionen, inom forskning och industri, att adressera de globala möjligheterna och utmaningarna och diskutera hur policies kan bidra till att stödja regional industri och dess ekosystem för innovation. 

 Läs mer:

“Politiker och nyckelintressenter har grunden för att skapa hållbara policies” EU Blue Economy Report 2019

“Teknologin finns, men policyn finns inte” Energy Transition Outlook 2019 from DNV-GL

Om Periscope

Business Region Göteborg är en av två medverkande parter från Sverige i Periscope (Platform for Expanding Regional Innovation SCOPE for blue growth). Syftet med Periscope är att sammanföra länder kring Nordsjön för att tillsammans skapa hållbar maritim utveckling och öppna dörrar för nya maritima affärer. Periscope är delfinansierat av Interreg North Sea program. Periscope består av 12 medlemsparter. 

Läs mer om Periscope Forum 2019 – http://periscope-network.eu/forum/periscope-forum-2019

Kontakter

Bengt Kjellin 

Presschef 
bengt.kjellin@businessregion.se, +46 31 36 761 64

Madeleine Johansson 

Projektledare, Maritima näringar
madeleine.johansson@businessregion.se +46 31 36 761 45

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Business Region Göteborg ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Detta gör vi genom att erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för dig som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media