Göteborgare får mer för pengarna

Report this content

Den privata ekonomin diskuteras mycket just nu – hur mycket får man för pengarna och hur ser lönenivåerna ut? Är du göteborgare så kan vi glädja dig med att du får mer för dina pengar än vännerna i Stockholm, Oslo, Köpenhamn eller Helsingfors. Och är du nyfiken på hur din lön står sig mot andra med samma titel i regionen så ska du ta en titt på vår lönelista.

Nordisk kostnadsjämförelse

I vår publikation ”100% Fakta & Statistik” lyfter vi årligen fram hur mycket man får för pengarna i Göteborg jämfört med i andra nordiska storstadsregioner. De siffror vi jämför är en måltid, maxbelopp på förskola, kontorshyra och genomsnittskostnad per kvadratmeter för en lägenhet i city. På alla dessa punkter står sig Göteborg bra, läs mer på sidan 34 i ”Fakta & Statistik”.

Lönenivåer i Göteborgsregionen

Att redovisa lönespridning med hjälp av percentiler ger en bra bild av vilka löner som är vanligast förekommande. Vi har sammanställt lönerna för ett antal vanligt förekommande yrkesgrupper. Listan visar hur lönespridningen ser ut per yrkesgrupp och hur olika yrkesgrupper står sig mot varandra. I tabellen nedan motsvarar värdet i kolumnen för, till exempel 10:e percentilen, den lönesumma som 10 procent av respektive kategori tjänar som mest. Ett exempel, 10 procent av regionens butiksäljare inom fackhandel tjänar 25 000 eller mindre, 60 procent av samma yrkesgrupp tjänar 31 700 eller mindre.


Hårda fakta och många möjligheter

”100% Fakta & Statistik” är en omfattande sammanställning av officiella fakta och statistik, som kan hjälpa dig att identifiera möjligheter – om du vill vara en del av Sveriges tillväxt- och innovationsmotor. Det är en av våra mest lästa publikationer som kommer ut i början av juni varje år. Vill du fördjupa dig ytterligare i hur det går för Göteborgsregionens 13 kommuner ska du inte missa vårt verktyg ”kommunfakta”.