Härryda på prispallen för sitt företagsklimat

Report this content

När Svenskt Näringsliv rankar det lokala företagsklimatet i hela Sverige hamnar Härryda kommun på silverplats, endast slagna av Vårgårda. Tio av 13 kommuner i Göteborgsregionen förbättrar sin position i årets rankning, Stenungsund hela 54 placeringar.

Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. Dessa räknas samman med det sammanfattande omdömet av företagsklimatet samt fem statistikfaktorer till en rankning som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner.

I årets rankning ökar Härryda från fjolåret sjundeplats till en andraplacering, och passerar därmed Solna som legat etta de senaste 13 åren. 

– Företagen är prioriterade i Härryda kommun. Vi vill att våra lokala företag ska lyckas. Nu får vi ett kvitto på att det märks och uppskattas, säger Per Vorberg (M), kommunstyrelsens ordförande i Härryda, och fortsätter.

– Jobben skapas i välmående och framgångsrika företag, och det är därifrån vi får skattepengar till att satsa på bland annat skolan, omsorgen och vården. Och vi har många starka och spännande företag här. De sporrar oss till att hela tiden bli bättre – på alla områden. Det vinner hela kommunen på.

Stärkta rankningar i Göteborgsregionen
Näst bäst bland de 13 GR-kommunerna placerar sig Öckerö, på plats 17 i rankningen, upp 31 placeringar mot ifjol. Trea är Partille på plats 24 i rankningen.

Totalt klättrade tio av Göteborgsregionens 13 kommuner uppåt på årets rankning, åtta av dem med mer än tio placeringar.

– Vi tolkar den uppåtgående trenden som att våra gemensamma ansträngningar och målsättningar när det gäller företagsklimatet i regionen ger resultat, säger Kajsa Dahlsten, näringslivsutvecklare på Business Region Göteborg.I höst kommer samtliga kommuner i Göteborgsregionen att ha antagit sina näringslivsstrategiska program, som omfattar hela det spektra av åtgärder som krävs för att förbättra företagsklimatet ytterligare och underlätta företagens tillväxt.

Blandat utfall i Göteborgs Stad – som ökar trycket
Tre kommuner har samtidigt backat marginellt, bland dem Göteborg Stad som sjunker två placeringar till plats 191 på årets rankning.

– Resultatet var väntat, men tanke på att enkätsvaren redan var kända. Men självklart tråkigt. Vi har ambitionen att ha det bästa företagsklimatet bland storstadskommunerna och dit är det fortfarande en bra bit kvar, säger Kajsa Dahlsten.

Göteborg Stad backar något i rankningen när det gäller företagens bedömning av både politikers och tjänstemäns attityder, liksom i det sammanfattande omdömet, som faller tillbaka 10 placeringar. Förändringarna åt det positiva hållet är dock större. I bedömningen av service och bemötande höjer sig Göteborgs Stad 12 placeringar.

– Det är glädjande. Vi har jobbat stenhårt med vårt bemötande och det är kul att det arbetet ger resultat, både i Svenskt Näringslivs rankning och den så kallade Insiktsmätningen, som visar företagens nöjdhet med servicen i vår myndighetsutövning.

Företagen bedömer också att tillgången till kompetens förbättras. Där klättrar Göteborg hela 74 placeringar.

För att ytterligare stödja kompetensförsörjningen har Business Region Göteborg nyss invigt International House Gothenburg på Järntorget, som ska hjälpa internationella talanger att snabbt hitta in på arbetsmarknaden.

Det är en av cirka 90 aktiviteter i den första handlingsplanen som går i mål i höst, inom Göteborg Stads näringslivspolitiska program. Arbetet pågår nu med att ta fram en ny, ännu mer offensiv handlingsplan för kommande två år.

– Även under pandemiåret har förbättringsarbetet fortsatt med stor kraft, och nu ökar vi energin ytterligare. Vi är definitivt inte nöjda inom staden. Vi har, och ska ha, höga mål, säger Kajsa Dahlsten.

Läs mer om rankningsresultaten här: foretagsklimat.se

Kontaktuppgifter:
Kajsa Dahlsten, näringslivsutvecklare företagsklimat, Business Region Göteborg AB
031-367 61 81
kajsa.dahlsten@businessregion.se

Prenumerera

Media

Media