International House – en dörr in till Göteborg

Report this content

I mitten av april öppnar International House i Göteborg, en mötesplats där all relevant service finns samlad under ett tak för den som kommer hit från ett annat land för att arbeta, forska eller studera. Syftet är att göra processen smidigare för internationell kompetens att etablera sig här och satsningen är den största i landet i sitt slag.

Hur man hittar man bostad? Hur fungerar arbetsmarknaden för min sambo? Var finns det skolor och förskolor? Vad gör jag om jag blir sjuk? Och hur tar jag mig ut i den omtalade skärgården?

– Det övergripande syftet med International House är att ta emot internationell kompetens och ge människor så goda möjligheter som möjligt att stanna och trivas på sikt. Dessutom är satsningen en tydlig signal att vi som stad och region verkligen välkomnar internationell kompetens från världens alla hörn, säger Patrik Andersson, vd på Business Region Göteborg.

International House kommer erbjuda individanpassad rådgivning, välkomstevents, seminarier och workshops, språkcafé, service till arbetsgivare och utbildningar. Hit ska man vända sig för att få hjälp med allt det praktiska när man flyttat hit som inte är myndighetsutövning.

Att alla aktörer och tjänster finns samlade på samma plats innebär dessutom att processen att etablera sig här blir smidigare.

Internationell kompetens viktig för näringslivet

Den internationella kompetensen är viktig för näringslivet i Göteborg, i synnerhet som det sedan många år råder kompetensbrist inom väldigt många yrken. Enligt en prognos från Arbetsförmedlingens från 2019 förväntades underskottet på utbildad arbetskraft vara omkring 100 000 personer inom fem år.

– Små och stora företag i Göteborg och Göteborgsregionen ska kunna utvecklas och få tillgång till den kompetens de behöver och för att vi ska förbli Sveriges ledande innovationsmotor. Dessutom skapar internationell kompetens mångkulturella arbetsplatser, stärker innovationskraften och ökar Göteborgs attraktionskraft för nya etableringar och investeringar, säger Patrik Andersson.  

– Göteborgsregionen ligger i framkant när det gäller forskning och utveckling. Det innebär att vi är i stort behov av att locka till oss spetskompetens. Sverige är ett litet land och vi behöver vara attraktiva även på en internationell arena. Därför är detta ett viktigt steg för att kunna ge människor som flyttar hit rätt förutsättningar för att komma in i sitt nya liv i Göteborg, säger Axel Josefson, kommunstyrelsens ordförande.

– För att kunna täcka kompetensförsörjningsbehoven framöver behöver vi ta ett samlat grepp. Starten av ett International House är en viktig och tidigare saknad pusselbit som utgör början  på ett nytt sätt att arbeta med berörda aktörer med de som kommer till oss i fokus, säger Andreas Lökholm, förvaltningsdirektör Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad.

– För att näringslivet och den offentliga sektorn i Västra Götaland ska utvecklas och klara den framtida kompetensförsörjningen är det viktigt att attrahera människor med rätt kunskaper och få tillgång till internationell spetskompetens. Det blir allt viktigare att ta vara på kompetensen hos personer med utländsk bakgrund, oavsett om det är människor som kommer med arbetskontrakt, gäststudenter och forskare eller personer som invandrar av andra skäl, säger Kristina Jonäng (C), ordförande i regionutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen.

International House är en vidareutveckling av den operativa mottagandedelen av Move to Gothenburg/West Sweden (MTG) som sedan 2016 byggts upp som en samverkansplattform mellan näringsliv, akademi och stad/region och utvecklat verktyg, koncept och processer för attraktion och mottagande av internationell kompetens.

International House som startar sin verksamhet under april, kommer att drivas av Business Region Göteborg och Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen Göteborgs Stad. Initiativet stöds av Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen som även är en medfinansiär.

Kontaktperson:
Andreas Göthberg, gruppchef FDI Business Region Göteborg
epost: andreas.gothberg@businessregion.se
telefon: 031-367 61 32

Prenumerera

Media

Media