Konjunkturen: Hopp om ljusning i tunneln

Report this content

BNP-tillväxten väntas stiga på viktiga exportmarknader, arbetslösheten minskar liksom antalet varsel. När Business Region Göteborg presenterar årets första konjunkturrapport är det med hopp om lite ljusning i tunneln för Göteborgsregionens ekonomi. Men läget är fortsatt mycket svårt för besöksnäringen.

Det rådande konjunkturläget visar att regionens företag fortsatt känner av ett normalsvagt läge. Under fjolårets sista kvartal förbättrades dock läget starkt – konjunkturindikatorn för fjärde kvartalet 2020 stannar på 97,5 för företagen i Göteborgsregionen och är bra nära nästa intervallgräns, på mellan 99 och 101, som indikerar på ett konjunkturläge som är ’normalt’.

– Det är fortfarande svårt att säga vad för magnitud den globala utvecklingen under 2021 kommer att ha på Göteborgsregionens näringsliv. Dock väntar ett någorlunda bättre läge än vad vi sett under fjolåret. Vår exportvikt för BNP-tillväxt på viktiga marknader visar på en ökad tillväxt på 4,4 procent under 2021 och framåt 2022 landar exportvikten på 3,4 procent. Detta, om något, ger ett visst hopp om en ljusning i regionens näringsliv, säger Peter Warda, analytiker på Business Region Göteborg.

Arbetslösheten faller, men en bra bit kvar att återhämta

Arbetslösheten har generellt sett ökat kraftigt över hela landet under Covid-19 pandemin, men den senaste perioden har den fallit tillbaka något. I mars 2021 ligger arbetslösheten på 7,8 procent i Göteborgsregionen (+1,5%-enheter på årsbasis). Drygt 43 000 personer är arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska program. I Stockholmsregionen var arbetslösheten 8,2 procent (+1,5%-enheter på årsbasis) och i Malmöregionen 11,4 procent (+1,6%-enheter på årsbasis). Arbetslösheten i Sverige stannar på 8,7 procent (+1,1%-enheter på årsbasis).

– Vi ser fortsatt att sysselsättningen minskar inom branscher med koppling till besöksnäring. Bland annat rör det sig om transporter, hotell och restaurang, handel samt kulturella och personliga tjänster där kraftiga minskningar skett under årets gång. Nu är det viktigt att tillgängliga statliga finansiella stöd snabbt når företagen så att både verksamhet och sysselsättning kan överleva pandemin, säger Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg.

Varseltalen lägre än jämfört med tiden före pandemin

Under fjolåret ökade varseltalen rekordartat i Göteborgsregionen, framförallt under det andra kvartalet. Under perioden december 2020 till februari 2021 är dock varseltalen lägre än tiden innan pandemin bröt ut. Trots den senaste tidens utveckling är det dock fortfarande för tidigt att bedöma om varseltalen stannar på denna låga nivå.

Ingen ökning i antalet konkurser

Sedan pandemin inleddes i mars 2020 har 737 antal företag i Göteborgsregionen beviljats konkurs fram till och med februari 2021. Jämfört med samma period året innan pandemin är det ingen ökning alls i antal konkurser (736). Däremot har de företag som har gått i konkurs under pandemin haft fler anställda än tidigare.

Kontaktpersoner:
Henrik Einarsson, etableringschef Business Region Göteborg 
henrik.einarsson@businessregion.se
telefon: 031-367 61 27

Peter Warda, analytiker Business Region Göteborg
peter.warda@businessregion.se
telefon: 031-367 62 11
 


Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar