Polestars Johan Malmqvist blir årets finansprofil

Report this content
Läs original

Med två börsintroduktioner i ryggsäcken anställdes Johan Malmqvist med uppdrag att ta Volvos Cars avknoppningsbolag till Nasdaq. Knappt ett år senare var det gjort. På midsommarafton i fjol började aktien handlas i New York. Möt Polestars CFO Johan Malmqvist.

Grattis till utmärkelsen Årets finansprofil 2022! Hur känns det?

– Jag känner mig hedrad. Glad och tacksam! Inte bara för mig personligen, utan för hela finansfunktionen på Polestar, säger Johan Malmqvist, CFO, Polestar.

Varför valde ni Nasdaq-börsen?
– Vi ville få åtkomst till den amerikanska kapitalmarknaden, och Nasdaq, som är mer sektorspecialiserad och har djup bas av investerare. Samtidigt skapar vi ett nytt globalt varumärke och behöver få bästa tänkbara exponering, säger Johan Malmqvist.

Noteringen var ett naturligt steg i att skapa ett självständigt bolag. Den innebär en kvalitetsstämpel, eftersom den ställer högre krav på styrning och intern kontroll. Vilket också krävs när man växer snabbt för att etablera global närvaro. Polestar har idag cirka 3000 anställda och försäljning i 27 länder.

– En effekt av börsintroduktionen är också att vi har mycket lättare att locka folk med rätt kompetens. Vi har blivit en attraktiv arbetsgivare.

Hur går en sådan här resa egentligen till?
– Att vara väl förberedd är grunden. Säkerställa att man har en organisation på plats som har relevant kompetens och erfarenhet att bedriva en finansfunktion i en publik miljö, och framför allt på den amerikanska marknaden, där rapporteringskrav och regelverk är mer krävande och komplicerade än i Sverige.

I nära samarbete med företagets jurister ansvarar finansfunktionen för att prospektet – ett registreringsdokument som ska godkännas av kontrollmyndigheten Securities Exchange Commission – är korrekt och komplett.

– Den här processen tar mycket tid. Dialogen går fram och tillbaka, i många rundor. Under den här tiden är det oerhört viktigt att inte tappa fokus på businessen. Processerna måste vara så effektiva som möjligt genom styrning, koordinering och att man har duktiga medarbetare, säger Johan Malmqvist.

– Sen ska vi samtidigt marknadsföra bolaget. Förklara för investerare vad affärsmodellen är, vilka finansiella mål vi har, helt enkelt skapa intresse för att köpa våra aktier.

Nådde alla sina mål
Introduktionen som sådan blev lyckad, konstaterar Johan Malmqvist.

– Särskilt med tanke på de marknadsförutsättningar som fanns. Först covid, sen krig i Ukraina följt av inflation och högre räntor. Att vi var lyckosamma i en sådan miljö är ett styrkebesked.

Bolaget fick in det kapital man räknade med, men har behov av mer. Det var Polestar tydliga med redan i somras, och jobbar alltjämt med. Den rådande makroekonomiska och geopolitiska miljön ställer också till det längs hela värdekedjan.

– Vi gick ut på 10 dollar, och nu ligger kursen strax under 6. Vi har ju tyvärr drabbats av osäkerheter och svängningar på marknaderna, som alla andra, även våra konkurrenter. Så är det. Men positivt är att vi fortfarande har stark efterfrågan på våra bilar.

Spännande tid för Göteborg
För Johan Malmqvist är det här tredje resan till börsen efter 20 år som CFO i olika typer av industriföretag, bland annat Perstorp. Han har tidigare tagit Duni till Stockholmsbörsen och det amerikanska familjeföretaget Dole till New York Stock Exchange. Redan som barn flyttade han mycket. Att utbilda sig på San Diego State University föll sig naturligt och öppnade för en internationell karriär.

Jobbet på Polestar innebär att han för första gången har bosatt sig i Göteborg.

– Vi bodde i Malmö när Öresundsbron blev klar och upplevde tillväxttiden där, när hela Västra hamnen förvandlades till något helt annat. Nu märker man den tendensen här. Northvolt som kommer hit, och andra bolag som är med på den här elektrifieringen. Det är en spännande tid för Göteborg, säger han, och nämner utvecklingen på Lindholmen som exempel.

– Det som tilltalar med Polestar är den spännande resa det innebär att skapa ett nytt varumärke, i en industri som genomgår en transformation, med ett mål att skapa hållbara elbilar och bidra till ett hållbart samhälle. Jag är jättestolt över att jobba i ett bolag som sätter krav på hela industrin.

Som CFO är det hans uppgift att säkra att bolaget bedriver en lönsam tillväxt som leder till en uthållig affärsmodell. Samtidigt som hela bilindustrin förändras.

– Där spelar finans en nyckelroll. Generellt sett, men särskilt i den marknadssituation vi befinner oss i.

Kommer ni att följa efter Teslas prissänkning?
– Bra fråga. Tesla är inte riktigt vårt affärssegment, det är mer massmarknad. Vårt segment är premium luxury. Vi är inte ute efter att sälja en miljon bilar och har ett annat erbjudande. Men återigen, det är ett exempel på den tuffa miljö vi befinner oss i, en industri som befinner sig i en enorm transformation. Det är exakt sådana frågeställningar som gör det så enormt intressant, och utmanande samtidigt, att ha den här rollen.

Johan Malmqvist blir Årets finansprofil 2022 med motiveringen:

Utmärkelsen Årets finansprofil 2022 tilldelas en person som – genom digert förarbete i en tuff marknadssituation – har haft en nyckelroll i processen att förbereda sitt bolag för introduktionen på Nasdaq-börsen i New York. Genom börsnoteringen och sitt arbete som CFO skapar han finansiella muskler för att leverera lönsam tillväxt med sikte på att realisera bolagets ambitiösa framtidsplaner och branschledande hållbarhetsmål.

Utmärkelsen delades ut den 26 januari under Super Summit – Makroekonomiskt forum 2023. Diplomet överräcktes av Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg och ordförande för arrangören Finanskompetenscentrum.

Kontaktperson:
Karin Eriksson, verksamhetsansvarig FinansKompetensCentrum
karin.eriksson@businessregion.se
031-367 61 59

Christian Borg
Presschef
031-367 61 64
christian.borg@businessregion.se

________________________________

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Business Region Göteborg ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Detta gör vi genom att erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för dig som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen.

Prenumerera

Media

Media