Business Sweden inviger nytt kontor i Sydafrika

Report this content

Idag den 2 juni inviger Business Sweden ett nytt handelssekreterarkontor i Sandton, Johannesburg. Syftet med det nya kontoret är främja handel och stärka samarbetet mellan Sydafrika och Sverige genom att placera kontoret i landets främsta affärs- och finanscentrum. 

Business Swedens vd, Jan Larsson, besöker Sydafrika för att medverka vid invigningen:

"Det är med glädje vi inviger Business Swedens nya kontor. Att flytta till Sandton skapar en attraktiv miljö för våra kunder som får enklare och tryggare resvägar och närmare till sina kunder och leverantörer. Här finns redan många sydafrikanska och internationella företag och för Business Sweden innebär det ännu större möjligheter att bygga relationer och främja svenska företags affärsmöjligheter i Sydafrika", säger Jan Larsson. 

Business Sweden har funnits på plats i Sydafrika sedan 1993 och syftet med det nya kontoret är att öka närvaron och möjligheterna för svenska aktörer att etablera sig samt växa på den sydafrikanska marknaden. Sydafrika är den näst största ekonomin på den afrikanska kontinenten och det finns stor potential för nordiska företag att komma med produkter, tjänster och lösningar som bidrar till klimatomställningen och som kan bidra till Sydafrikas utvecklingsagenda. 

Kontoret kommer invigs i form av en ceremoni där både representanter från Sydafrika och svenska dotterbolag närvarar. Som en del av invigningsprogrammet kommer även ett rundabordssamtal hållas där diskussioner om grön omställning står i fokus.  

" Med ett nytt kontor i ett strategiskt läge ser vi möjligheter att skapa ännu bättre förutsättningar för att fortsätta utveckla vår verksamhet. Vi kommer också bättre kunna stötta såväl befintliga som framtida kunder i sin etablering i Sydafrika och regionen", säger Rupa Thakrar Bagoon, Handelssekreterare i Sydafrika.  

För ytterligare information, kontakta Business Swedens presstjänst:

press@business-sweden.se

Business Sweden hjälper svenska företag att förverkliga sina exportambitioner och internationella företag att investera och växa i Sverige. Med närvaro på över 40 marknader runt om i världen, identifierar vi affärsmöjligheter som ger våra kunder möjlighet att expandera och bidra till jobb och hållbar tillväxt.

Prenumerera