Business Sweden lanserar Going Global - nu kan svenska startups söka till LEAP Accelerator

Report this content

Idag lanseras Business Swedens initiativ Going Global på Innovationsriksdagen där bland annat närings-och innovationsminister Mikael Damberg närvarar. Going Global är anpassat till behoven och verkligheten för svenska tech startups och scale-ups och designat för att öka chanserna till en framgångsrik internationell expansion.

Med närvaro på över 50 marknader kan Business Sweden koppla sina kunder till hela världen genom en kontakt. Going Global initiativet är del av en satsning från den svenska regeringen för att inkludera innovativa och tidigt internationaliserade företag vid export- och investeringsfrämjande aktiviteter. Som ett första steg lanserar Business Sweden nu LEAP Accelerator-programmet. Det är öppet för alla nya svenska snabbskalande bolag att söka till när man står i begrepp att göra en internationell expansion.

-       Sverige är ett världsledande land när det kommer till innovation. Vår blomstrande tech och startup-scen ligger i topp i internationella undersökningar, men den globala konkurrensen är hård och vi behöver stödja våra svenska företags internationalisering. Business Swedens nya initiativ Going Global är anpassat för just innovativa och snabbväxande företag med hela världen som marknad, säger Ylva Berg, vd på Business Sweden.

För startups och scale-ups som är redo att expandera är det svårt att veta vilken marknad man ska prioritera och för investerare är det minst lika svårt att hitta rätt möjlighet bland tusentals innovativa företag över hela världen. Därför vill vi förbättra och effektivisera internationaliseringsstödet. Going Global genomförs i nära samarbete med SISP (Swedish Incubators and Science Parks) och Vinnova, Tillväxtverket, Almi, näringslivet och så klart – startups och entreprenörer.

Är du intresserad av att växa internationellt, komma i kontakt med nya marknader eller investera i Sverige? Kan du bidra till att bygga ett globalt, världsledande ekosystem? Läs mer om Business Swedens Going Global och LEAP Accelerator och kontakta oss.

För ytterligare information kontakta:

Helen Rönnholm, chef regionala exportrådgivare, Business Sweden  

+46 70 591 5951, helen.ronnholm@business-sweden.se

Jonas Almeling, projektansvarig Going Global, Business Sweden

+46 76 130 80 31, jonas.almeling@business-sweden.se

Business Swedens syfte är att hjälpa svenska företag att nå sin fulla internationella potential och utländska företag att investera och expandera i Sverige. Det gör vi genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd, såväl i Sverige som på nära 50 av världens mest intressanta marknader. Business Sweden bildades den 1 januari 2013 genom en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Business Sweden ägs av staten och näringslivet, som representeras av Utrikesdepartementet och Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening.

Taggar: