Business Swedens marknadsöversikt september 2014

Återhämtningen i världsekonomin bromsade in under första halvåret. USA, som lett det internationella uppsvinget, öppnade med ett negativt kvartal. Ekonomin återgick dock under andra kvartalet till expansion. I Västeuropa gav första kvartalet hopp om en påbörjad återhämtning, men andra kvartalet blev svagt på de flesta håll. I Asien rapporterar Kina bra tillväxtsiffror, men ekonomin går inte så starkt som tidigare. Japans ekonomi bromsade kraftigt in efter höjd omsättningsskatt i april. För tillväxtländerna är utvecklingen blandad, då flera ekonomier brottas med svårigheter.  

Den svenska exporten av varor och tjänster ökade första halvåret med 2,6 procent jämfört med föregående år i fasta priser. Julisiffrorna för varuexporten visar på en fortsatt svag utveckling.

Befinner vi oss i en långvarig stagnation? Eller var det här den sista anhämtningspausen före uppsvinget? Vad kan vi förvänta oss av de viktigare länderna i världsekonomin? Och hur ser utsikterna för svensk export ut och vilka är riskerna? Det tar Business Sweden bland annat upp i sin marknadsöversikt som presenteras tisdagen den 16 september.

Business Swedens chefekonom Mauro Gozzo presenterar en ny internationell konjunkturprognos som sträcker sig till och med 2016. Makroanalysen bevakar 37 länder och det är utvecklingen i dessa länder som ligger till grund för Business Swedens syn på världsekonomin och på svensk export.

I Business Swedens marknadsöversikt för september 2014 presenterar Mauro Gozzo även en färsk prognos för svensk export för 2014 och 2015 samt marknadsutsikterna per region.

Välkommen!

Tid: Tisdagen den 16 september kl. 10.00
Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm
Anmälan: press@business-sweden.se

För ytterligare information kontakta:
Mauro Gozzo, chefekonom Business Sweden, T 08-588 66 035
Emilie Eliasson Hovmöller, pressekreterare Business Sweden, T 072-540 93 38

Business Sweden stärker Sverige som en attraktiv, innovativ och konkurrenskraftig affärspartner. Med cirka 400 medarbetare både i Sverige och i 57 länder, underlättar vi för svenska företag att växa internationellt och för utländska företag att investera i Sverige. Det gör vi genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd. Business Sweden ägs av staten och näringslivet. Det delade ägandet ger tillgång till kontakter och nätverk på alla nivåer.

Taggar:

Om oss

Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige. www.business-sweden.se