Italien stärker sina ekonomiska band till Sverige med nytt avtal

Report this content

Business Sweden skrev under tisdagen under ett samarbetsavtal med ANAS, motsvarande italienska trafikverket. Avtalet ska fungera som en plattform för att introducera svenska leverantörer och skapa nya affärskontakter när Italien nu moderniserar sitt vägnät. 

– Svenska företag har teknik och produkter i absolut framkant inom hållbara transporter och digitalisering. Undertecknandet syftar till att stärka svenska näringslivets position i moderniseringen av det italienska vägnätet, säger Jan Larsson, VD Business Sweden. 

Det var i samband med en svensk näringslivsdelegation till Italien tillsammans med H.K.H Kronprinsessan och H.K.H Prins Daniel samt handelsminister Anna Hallberg som samarbetsavtalet kunde signeras. Avtalet möjliggör för svenska företag att nu introduceras som potentiella leverantörer i omställningen till grönare transporter. 

Stora investeringar i infrastruktur 
Italien, som är den enskilt största mottagaren av EU-bidrag från Next Generation EU, avser under kommande år att göra stora investeringar inom bland annat infrastruktur, digitalisering och hållbara transporter. Landets nationella plan för återhämtning och motståndskraft uppgår till totalt 222 miljarder euro. Fram till år 2030 planerar man bland annat att investera en miljard euro i uppkopplade vägar.  

– Återhämtningsplanen och Italiens omställning innebär fantastiska möjligheter för svenskt näringsliv. Ambassaden och Business Sweden identifierar löpande affärsmöjligheter för svenska företag i landet. Den här typen av avtal hoppas vi kunna bidra till att öka svenska företags deltagande i upphandlingar och andra affärsaktiviteter i Italien med förhoppning om fler vunna affärer, säger Jan Larsson. 

Handelsdelegationens syfte är att skapa kontaktytor mellan svenska bolag och italienska motparter och är inriktad på grön omställning och digitalisering, och omfattar aktiviteter inom förnybar energi och energieffektivisering, hållbara transporter, elektrifiering och batteriteknik samt digitalisering inklusive bredbandsutbyggnad.  

Svensk-italienska handelsförbindelser 
Mellan 2014–19 växte varuexporten till Italien med 53 procent (jämfört med 35 procent för Sveriges varuexport totalt). Sverige exporterar varor för 38 miljarder kronor och tjänster för 8 miljarder kronor om året till Italien och är landets 12:e största exportdestination för varor. De viktigaste importvarorna är maskiner, livsmedel och motorfordon och våra viktigaste exportvaror är pappersprodukter, metaller, maskiner och motorfordon. Enligt OECD var 32 400 arbetstillfällen i Sverige direkt beroende av Sveriges export till Italien år 2015. År 2019 fanns 148 svenska koncerner etablerade i Italien, med totalt 29 658 anställda. Samma år var 228 italienska företag med 8 807 anställda verksamma i Sverige. 

För ytterligare information, vänligen kontakta Business Swedens presstjänst

press@business-sweden.se, +46 8 588 66 005

Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag att investera och expandera i Sverige. Vi hjälper svenska företag genom att korta tid till marknad, hitta nya intäktsströmmar och minska risk och internationella företag att hitta nya affärsmöjligheter, öka kapitalavkastningen och vara ett opartiskt stöd.

Med nätverk på alla nivåer erbjuder vi strategisk rådgivning och handfast support på 44 av världens mest intressanta marknader. Business Sweden ägs gemensamt av staten och näringslivet.

Taggar:

Prenumerera