Marknadsinsikt: Full fart mot oviss framtid

Report this content

Idag publicerar Business Sweden Marknadsinsikt September 2017.  Den globala konjunkturåterhämtningen fortsätter över samtliga regioner i den starkaste tillväxten sedan 2011. Om optimismen håller i sig kan tillväxten bli ännu högre än väntat.

Chefekonom Lena Sellgren konstaterar : En stark omvärlds- och investeringskonjunktur lyfter den svenska ekonomin. Framför allt gynnas den svenska exportindustrin, vilket är glädjande. 

  

I Europa har de mest akuta politiska riskerna klingat av. De populistiska strömningarna har fått begränsat genomslag och det finns goda förhoppningar om ett stärkt samarbete i EU. Det är hög tid för politiken att balansera om från penningpolitiska stimulanser till finanspolitik och strukturella reformer för tillväxt och sysselsättning. Ett decennium med exceptionellt låga räntor har snedvridit världsekonomin och normaliseringen kan bli smärtsam.   

Det går bra nu och vi gasar på – men vad väntar vid slutet av vägen? 

  

Elisabeth Somp, Head of Media relations, Business Sweden

elisabeth.somp@business-sweden.se T 46 72 540 9338

Business Swedens syfte är att hjälpa svenska företag att nå sin fulla internationella potential, och utländska företag att nå sin potential genom investeringar i Sverige. Det gör vi genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd, såväl i Sverige som på nära 50 av världens mest intressanta marknader. Business Sweden ägs av staten och näringslivet och bildades den 1 januari 2013 genom en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden.

Prenumerera