Mini-boom i sikte visar ny rapport

Report this content

Återhämtningen i den globala ekonomin fortsätter i takt med att vaccinationsprogrammen rullas ut världen över. Asien och USA ligger före medan Europas återhämtning hämmas av en ny våg av smittspridning och försenade vaccinationer. Svensk varuexport till Europa väntas öka med 5,6 procent i år, vilket är lägre än den totala varuexporttillväxten på 6,3 procent.

Den svenska ekonomin har klarat sig förhållandevis väl under pandemin och betydligt bättre än de flesta länderna i Europa. BNP-tillväxten för 2021 väntas bli 4,0 procent och nästa år 3,5 procent. Korttidspermitteringar, omställningsstöd och stöd för sänkta lokalhyror har bidragit till att begränsa fallet i BNP i kombination med att Sverige har undvikit en fullständig nedstängning av samhället.

Varuexporten har utvecklats väl och var redan under hösten tillbaka på förkrisnivå. Samtidigt riskerar Sverige att drabbas av otakten i den globala återhämtningen, inte minst i Europa där fördröjningar i vaccinationsprogrammen har lett till fortsatta restriktioner och nedstängningar. Svensk varuexport till Europa väntas öka med 5,6 procent i år, vilket är lägre än den totala varuexporttillväxten på 6,3 procent. Det dröjer in på 2022 innan den europeiska ekonomin är tillbaka på förskrisnivå, förklarar Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden.

– Det är framför allt de redan högt skuldsatta länderna i södra Europa som har drabbats hårt av pandemin med kraftiga BNP-fall som följd. Sveriges viktigaste europeiska handelspartners – särskilt de nordiska länderna – har klarat sig betydligt bättre. Asien och Nordamerika är dock draglok för den svenska varuexporten i år.

Knappt 40 procent av världens länder väntas vara tillbaka på förkrisnivå 2021 men nästa år stiger andelen till 80 procent. Tillväxtinjektioner från en expansiv penningpolitik och omfattande stimulanspaket talar dock för att vi har en mini-boom i ekonomin i sikte redan framåt sommaren. 

Utöver fördröjningar i vaccineringen finns en viss risk kring störningar i leverantörskedjorna till följd av att industrin inte hinner med när aktiviteten i ekonomierna ökar och varuhandeln tar mer fart. Detta konstateras i Business Swedens rapport Globala Ekonomiska Utsikter som publiceras idag.

– Den ekonomiska skadan av pandemin i Asien är begränsad och Kinas uppväxling lyfter hela regionen. Det stärker naturligtvis regionens position som tillväxtmotor, fortsätter Lena Sellgren.   

Tidigare förhoppningar om en stark återhämtning i Europa redan första halvåret i år var sannolikt alltför optimistiska. Den europeiska ekonomin väntas återhämta sig med en tillväxt på 4,2 procent i år och 4,6 procent 2022. De asiatiska ekonomierna har – med undantag av framför allt Indien och Indonesien – drabbats förhållandevis lindrigt av pandemin. I år växer Asiens BNP med 6,8 procent och nästa år med 4,7 procent. Nordamerika får en rejäl skjuts av det massiva amerikanska stimulanspaketet med en BNP-tillväxt på 6,8 procent 2021 och 3 procent nästa år. 

Läs Globala Ekonomiska Utsikter här

För ytterligare information, vänligen kontakta Business Swedens presstjänst: press@business-sweden.se, +46 8 588 66 005

Presstjänst
Box 240 , 101 24 Stockholm, Sweden (Klarabergsviadukten 70)
+ 46 72 540 93 38
press@business-sweden.se

Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag att investera och expandera i Sverige. Vi hjälper svenska företag genom att korta tid till marknad, hitta nya intäktsströmmar och minska risk och internationella företag att hitta nya affärsmöjligheter, öka kapitalavkastningen och vara ett opartiskt stöd.

Med nätverk på alla nivåer erbjuder vi strategisk rådgivning och handfast support på 44 av världens mest intressanta marknader. Business Sweden ägs gemensamt av staten och näringslivet.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media