Ny internationell flygplats i Mexiko banar väg för ökad handel

Världens mest trafikerade och hållbara flygplats, Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”, håller på att byggas i Mexiko. Flygplatsen, som är Mexikos största infrastrukturprojekt under de senaste åren, ska stå klar i början av 2019. Kapaciteten fyrdubblas jämfört med den nuvarande flygplatsen, och antalet passagerare beräknas uppgå till 120 miljoner per år.

- Den nya flygplatsen öppnar upp för ökad handel mellan Mexiko och Sverige. När lastkapaciteten blir större, sjunker transportkostnaderna. Jag ser också goda möjligheter för svenska företag att hjälpa till i själva bygget av flygplatsen. Det svenska varumärket och svenska lösningar uppfattas som mycket innovativa i Mexiko. Vår roll är att presentera dessa lösningar för viktiga beslutsfattare i byggprojektet, säger Mayra Mateos, chef för Business Sweden i Mexiko.

Den nya flygplatsen kommer att vara nära sex miljoner kvadratmeter, vilket gör den till en av de största i världen. Den byggs nära den befintliga, öster om Mexikos centrum, och gynnar därmed landets storstadsområden. Flygplatsen kommer att bli den viktigaste inkörsporten för Mexiko till resten av världen - en regional hubb som förutspås leda till lägre transportkostnader och ökad turism. Flera flygbolag i Europa, Asien och Afrika har begärt landningstillstånd i Mexiko, men har hittills nekats på grund av brist på utrymme.

Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México är designad av den brittiska arkitekten Norman Foster och den mexikanska arkitekten Fernando Romero. Flygplatsbyggnaden kommer att fungera som en gigantisk solgård med ett system för insamling av regnvatten och en ventilation som varken kräver uppvärmning eller luftkonditionering under större delen av året.

För ytterligare information kontakta:
Mayra Mateos, chef för Business Sweden i Mexiko, T +52 55 9126 3432

Emilie Eliasson Hovmöller, pressekreterare, Business Sweden, T 072-540 93 38

Business Sweden stärker Sverige som en attraktiv, innovativ och konkurrenskraftig affärspartner. Med cirka 400 medarbetare både i Sverige och i 57 länder, underlättar vi för svenska företag att växa internationellt och för utländska företag att investera i Sverige. Det gör vi genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd. Business Sweden ägs av staten och näringslivet. Det delade ägandet ger tillgång till kontakter och nätverk på alla nivåer.

Taggar:

Om oss

Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige. www.business-sweden.se

Prenumerera