Pandemin sänker investeringarna

Report this content

De utländska direktinvesteringarna i Sverige uppgick till 187 miljarder SEK 2019 – en femfaldig ökning från 2018. Coronakrisens skadeverkningar på världsekonomin har nu radikalt försämrat förutsättningarna. Globala direktinvesteringar förväntas falla med uppemot 40 procent 2020 och ytterligare 10 procent 2021.

En brant nedgång väntar för globala direktinvesteringar i spåren av coronakrisen. De mörka ekonomiska utsikterna sänker företagens investeringsvilja och möjligheter till internationell expansion. Relaterat till BNP ligger dock de globala direktinvesteringarna på historiskt höga nivåer för de flesta länder och regioner.De utländska direktinvesteringarna i Sverige uppgick till 187 miljarder SEK 2019, vilket är den högsta noteringen sedan 2008 och långt över genomsnittet för perioden 2000–2019. Bidragande till ökningen var ett stort antal företagsaffärer med utländska köpare som genomfördes under året.

– Den trendmässiga nedgången av de globala direktinvesteringarna de senaste tre åren bröts förra året, men nu väntar dessvärre ett brant fall till följd av coronapandemin,  konstaterar Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden.  

Norden och Europa dominerar de internationella investeringarna i Sverige. Asiatiska företag – främst kinesiska och indiska företag – har ökat sin närvaro markant det senaste decenniet och uppgår nu till 4 procent av de totala direktinvesteringarna i Sverige.

Business Swedens rapport Pandemin sänker investeringarna summerar statistiken för 2019 och ger en inblick i nuläget och utvecklingen de närmaste åren för direktinvesteringar.  

– Sverige hade ett starkt 2019 för utländska direktinvesteringar, men inte heller vi kommer undan pandemins stryptag på investeringsviljan framöver, avslutar Lena Sellgren.

Läs rapporten här

För ytterligare information kontakta:

Charlotte Rylme, Kommunikationschef Business Sweden
+46 70 697 18 81, charlotte.rylme@business-sweden.se

Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag att investera och expandera i Sverige.

Vi hjälper svenska företag genom att korta tid till marknad, hitta nya intäktsströmmar och minska risk och internationella företag att hitta nya affärsmöjligheter, öka kapitalavkastningen och vara ett opartiskt stöd.

Med nätverk på alla nivåer erbjuder vi strategisk rådgivning och handfast support på 44 av världens mest intressanta marknader. Business Sweden ägs gemensamt av staten och näringslivet.

Charlotte Rylme 
Kommunikationschef
Box 240 , 101 24 Stockholm, Sweden (Klarabergsviadukten 70)
08-588 660 00

+46 70 697 18 81 

Lena Sellgren
Chefekonom, +46 703 12 19 02
lena.sellgren@business-sweden.se

Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige.

www.business-sweden.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media