Svensk paviljong på Brasiliens största avfallshanteringsmässa

Den 9-10 september arrangerar Business Sweden en svensk paviljong för svenska företag på RWM (Resource and Waste Management) -mässan i Sao Paolo. RWM är ett bra tillfälle för svenska företag att nätverka och skapa affärskontakter med beslutsfattare, ledande branschexperter, avfallsoperatörer och företag från hela världen.

Mängden hushållsavfall i Brasilien uppgår till 62 miljoner ton varje år, varav nära 50 procent inte hanteras ordentligt. Landet står nu inför stora utmaningar då ny lagstiftning tvingar fram en förändring. I Sverige däremot hamnar mindre än 1 procent av vårt hushållsavfall på deponi. Sverige har unik know-how och tekniska lösningar i världsklass inom alla led i samhällets avfallshantering. Den främsta framgångsfaktorn för ett välfungerande avfallshanteringssystem är dock det holistiska synsätt som vi tillämpar i Sverige, dvs. att alla aktörer är viktiga; avfallsproducenter, insamlare av avfall, förädlare och återbrukare.

- Sveriges förmåga att utveckla resurseffektiva avfallshanteringssystem både snabbt och kostnadseffektivt, gör att vi ligger bra till den internationella konkurrensen. Detta, i kombination med den nya lagstiftningen, innebär stora affärsmöjligheter för svenska företag i Brasilien, säger Johan Norén, handelssekreterare och chef för Business Sweden i Brasilien.

De företag som deltar i den svenska paviljongen är Flexus Balasystem AB, Franssons Verkstäder AB, Firefly AB och Envac Brasil. I den svenska paviljongen lanseras även Waste Offer – ett erbjudande inom ramen för SymbioCity (Sustainability by Sweden). Tanken är att förtydliga vad Sverige har att erbjuda inom avfallshantering. Ett 60-tal svenska företag finns kopplade till erbjudandet.

Nytt för i år är att mässan anordnas tillsammans med två av de största och mest relevanta globala konferenserna inom hållbarhet, miljö och avfall – ISWA (International Solid Waste Association) och IPLA Global Forum. Det kommer med största sannolikhet att locka fler besökare än förra året då mässan besöktes av 2 200 personer och 70 utställare från 16 länder.

För ytterligare information kontakta:
Emilie Eliasson Hovmöller, pressekreterare, Business Sweden, T 072-540 93 38
Johan Norén, handelssekreterare, Business Sweden, Brasilien, T +55 11 98932 9176

Business Sweden stärker Sverige som en attraktiv, innovativ och konkurrenskraftig affärspartner. Med cirka 400 medarbetare både i Sverige och i 57 länder, underlättar vi för svenska företag att växa internationellt och för utländska företag att investera i Sverige. Det gör vi genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd. Business Sweden ägs av staten och näringslivet. Det delade ägandet ger tillgång till kontakter och nätverk på alla nivåer.

Taggar:

Om oss

Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige. www.business-sweden.se