SymbioCity tar plats på "Livable Cities Symposium" i Turkiet

Den 20 november deltar Business Sweden för första gången på Livable Cities Symposium i Izmir, i Turkiet. Tillsammans med Stockholms Stad och SKL International kommer SymbioCity-konceptet och hållbara trafiklösningar att presenteras för turkiska kommuner, företag och akademiker. Symposiet anordnas av turkiska EMBARQ – Sustainable Urban Solutions.

För andra året i rad anordnas Livable Cities Symposium i Turkiet, denna gång i Izmir med fokus på hållbar transport. Här samlas både turkiska och internationella kommuner, företag och akademiker för att diskutera lösningar för hållbara urbana miljöer.

- Sverige ligger i framkant inom miljöteknik och vi har många bra exempel på hur stadsplanering kan bli mer hållbar. Vi hoppas att vår medverkan på symposiet ska fungera som en ögonöppnare för turkiska företag och leda till en fördjupad handelsrelation mellan Sverige och Turkiet, säger Antoine Fanoun, handelssekreterare och chef för Business Sweden i Turkiet.

SymbioCity-konceptet är framtaget av Business Sweden, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och många av Sveriges framstående företag inom bygg, energi, telekommunikation och infrastruktur. Business Sweden i Istanbul har under de senaste tre åren haft uppdraget att marknadsföra svensk miljöteknik i syfte att öka svensk-turkiska samarbeten inom denna sektor.

- SymbioCity är ett koncept som sammanfattar hur många svenska företag ser på hållbarhet och samhällsnytta. Det har därför gett oss möjlighet att samarbeta med flera företag över en längre tid inom ramen för samma projekt. Företagen skapar tillsammans en helhet precis som en stad är summan av dess system, stadsdelar och människor, säger Antoine Fanoun.

För ytterligare information kontakta:
Antoine Fanoun, handelssekreterare, Business Sweden Turkiet, T +90 212 317 90 55
Emilie Eliasson Hovmöller, pressekreterare, Business Sweden, T 072-540 93 38

Business Sweden stärker Sverige som en attraktiv, innovativ och konkurrenskraftig affärspartner. Med cirka 400 medarbetare både i Sverige och i 57 länder, underlättar vi för svenska företag att växa internationellt och för utländska företag att investera i Sverige. Det gör vi genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd. Business Sweden ägs av staten och näringslivet. Det delade ägandet ger tillgång till kontakter och nätverk på alla nivåer.

Taggar: