Utländska investeringar i Sverige rusar för andra året i rad

Report this content

De utländska direktinvesteringarna i Sverige uppgick till 220 miljarder SEK 2021 – en uppgång på 25 procent från året innan och den högsta noteringen sedan 2008. Sverige landar därmed på en stark 14:e plats bland världens mest attraktiva investeringsländer. Det visar Business Swedens rapport ”Global upphämtning från krisnivå” som lanseras idag. 

Inför konferensen Join Sweden Summit som den svenska regeringen och Business Sweden arrangerar 20-21 juni i Stockholm kan vi nu presentera nya siffror som visar hur Sverige ligger till när det kommer till utländska direktinvesteringar. 

Business Swedens rapport ”Global upphämtning från krisnivå” som lanseras idag ger facit över förra årets uppsving för företagens utlandsinvesteringar. Sverige fortsatte att stärka sin attraktionskraft som investeringsland och placerade sig på 14:e plats globalt. 

De utländska direktinvesteringarna i Sverige uppgick till 220 miljarder SEK 2021, vilket är en uppgång på 25 procent från året innan och den högsta noteringen sedan 2008. 

– Det var andra året i rad som utländska direktinvesteringar till Sverige ökade, trots pandemin och kriget i Ukraina. Det tyder på att Sverige har en stark och stabil attraktionskraft som investeringsland, konstaterar Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden.

Sammanlagt uppgår de utländska direktinvesteringstillgångarna i Sverige till 3 390 miljarder SEK där 64 procent är fördelade i tjänstesektorn och 36 procent i tillverkningsindustrin. Nordiska och andra europeiska företag svarar för 83 procent av de utländska investeringstillgångarna i Sverige. Nordamerikanska företag har de senaste åren expanderat sin andel till 12 procent, medan de asiatiska företagens andel har fallit tillbaka något till 4 procent.

– Utländska företag har gjort de största investeringarna i Sverige i kemi och läkemedel samt livsmedel, säger Lena Sellgren.

Globalt sett ökade de utländska investeringarna i alla regioner med fördubblingar av inflödena till Europa, Nordamerika och Afrika. 2021 var också året då USA utklassade Kina som världens intressantaste investeringsmarknad. 

– Trots ett genomgående försämrat ekonomiskt läge består en viss optimism bland investerare och Business Swedens prognos är att den globala uppgången fortsätter under 2022. Kriserna har duggat tätt de senaste åren men intresset för utländska investeringar i Sverige står sig starkt, avslutar Lena Sellgren.

Få hela översikten över direktinvesteringar i den globala och svenska ekonomin. Läs rapporten här

För ytterligare information, vänligen kontakta Business Swedens presstjänst

press@business-sweden.se, +46 8 588 66 007

Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag att investera och expandera i Sverige. Vi hjälper svenska företag genom att korta tid till marknad, hitta nya intäktsströmmar och minska risk och internationella företag att hitta nya affärsmöjligheter, öka kapitalavkastningen och vara ett opartiskt stöd.

Med nätverk på alla nivåer erbjuder vi strategisk rådgivning och handfast support på 44 av världens mest intressanta marknader. Business Sweden ägs gemensamt av staten och näringslivet.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media